O F E R T A :

CODES Identity jest najstarszą, nieprzerwanie działającą od 1992 roku agencją Corporate Identity. Wykonaliśmy i wdrożyliśmy ponad 700 projektów z zakresu: identyfikacja wizualna i werbalna firm. Realizujemy projekty dla niszowych firm i największych polskich koncernów, których celem jest zbudowanie wyróżniającego wizerunku i wartościowej marki.

Brand & Corporate Identity

Corporate Identity – Identyfikacja wizualna firm:

- Strategie wizerunkowe i strategie pozycjonowania firm.

- Projektowanie identyfikacji wizualnej nowych firm.

- Rebranding jako zmiana wizerunku firm.

- Księga identyfikacji. Księga logo.

Corporate Identity - Wizerunek Produktów i Usług:

- Opracowanie wizerunku produktów i usług.

- Opracowania znaków towarowych i znaków handlowych.

- Rebrandign marek produktów i usług.

- Projektowanie architektury portfolio ofertowego.

Corporate Identity - Identyfikacja Holdingów:

- Audyty wizerunku holdingów.

- Identyfikacja wizualna holdingów i spółek zależnych.

- Rebranding wizerunku holdingów.

- Opracowania architektury porfela spółek.

Corporate Identity - Oznakowanie sieci dystrybucji:

- Opracowanie identyfikacji architektonicznej.

- Księgi identyfikacji architektonicznej.

Corporate Identity - Kreacja logo firm i znaków towarowych:

- Projektowanie i kreacja logo firm.

- Projektowanie znaków towarowych.

- Redesign i stylizacje logo firm oraz znaków towarowych.

- Projektowanie księgi logo.

Corporate Identity - Naming firm, produktów i usług:

- Opracowanie nazw firm (naming firm).

- Opracowanie nazw produktów i usług (naming produktów).

- Opracowanie sloganów firmowych i haseł reklamowych (naming reklamowy).

Budowanie unikalnego wizerunku firmy – Corporate Identity

Celem kształtowania Corporate Identity ( Corporate Identity) jest budowanie pozytywnego wyróżnienie się firmy od konkurentów, zbudowanie rozpoznawalności na rynku oraz znajomości oferty wśród potencjalnych klientów, kształtowanie reputacji i wspieranie procesu sprzedażowego.

W dobie silnej konkurencji zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami nabrały istotnego znaczenia. Jednym z takich zagadnień, obejmujących samą firmę jako organizację jest Corporate Identity. Pod tym pojęciem rozumiana jest „osobowość” firmy, to znaczy unikalny zespół cech wyróżniających firmę spośród konkurentów. Cechy Corporate Identity decydują o niepowtarzalności i indywidualności firmy co przekłada się na postrzeganie oferty. Corporate Identity to strategia budowania wyróżnienia marki i jej rynkowej rozpoznawalności. To spójny program zintegrowania wszystkich działań w jednym celu, wzmocnieniu unikalnego wizerunku. Efektem jest wyróżniająca się na rynku firma.

Po co firmie Corporate Identity?

Najprostszym sposobem kształtowania Corporate Identity jest identyfikacja wizualna firmy. Należy zwrócić uwagę, że samo posiadanie identyfikacji nie gwarantuje sukcesu wizerunkowego. Corporate Identity musi być tak dobrany do specyfiki przedsiębiorstwa, aby był zgodny z wizją i strategią działania firmy, zrozumiały i atrakcyjny dla otoczenia. Ponadto  Corporate Identity powinien być dobrze przez otoczenie przyjmowany i pozytywnie wyróżniający na tle konkurentów. Budowanie wizerunku polega na poszukiwaniu własnego indywidualnego stylu. Dopiero wtedy gdy firma wyróżnia się na rynku – Corporate Identity wspiera nasze działania. W innym wypadku firma upodabnia do otoczenia, czego efektem jest walka cenowa. Celem budowania wizerunku nie może być dorównywanie otoczeniu a jego wyprzedzanie. Bez wyróżniającego Corporate Identity trudno mówić o skutecznym marketingu. Słaby i nieefektywny marketing, bezosobowa identyfikacja wizualna i prezentacja marki nie wspierają realizacji strategii biznesowej. A to skutkuje kłopotami w realizacji założonych celów biznesowych, słabą sprzedażą i niskimi marżami. Zastosowanie w praktyce tej prostej logiki wymaga jednak wyjątkowej konsekwencji i stałego monitorowania czy wizerunek się nie zdewaluował. Kształtowanie Corporate Identity jest procesem ciągłym, tak jak realizowanie strategii marketingowej. W takim rozumieniu marketing i branding są inwestycją, bo pojawia się bezpośrednia zależność między alokowaniem środków na markę a efektami biznesowymi firmy.

Jak kształtować unikalny Corporate Identity?

Corporate Identity to odwzorowanie niepowtarzalnych i charakterystycznych dla firmy atrybutów. Każdy element oznakowania lub komunikacji firmy, począwszy od nazwy, przez symbol, logo, kolorystykę, identyfikacje wizualną i graficzną, aż po wszelkie akcydensy, materiały informacyjne i promocyjne kształtuje wizerunek marki.

Na Corporate Identity składają się następujące elementy: identyfikacja werbalna (nazwy, slogany, hasła) i wizualna (logo, system identyfikacji wizualnej), formy komunikacji marketingowej (materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne) oraz system zachowań pracowników i reprezentantów firmy (zwany także kulturą organizacji). Wszystkie cztery rodzaje elementów identyfikujących firmę muszą się ze sobą wspierać w ramach jednego spójnego systemu. To co firma robi pozytywnego w oczach otoczenia oddziałuje wizerunek i poprawia reputację oraz wzmacnia renomę.

Powody zmian Corporate Identity.

Najczęstszym powodem zmiany  Corporate Identity jest zmiana strategii biznesowej firmy. Rozszerzenie działalności, wprowadzenie nowych ofert, wejście na nowe rynki czy komunikacja z nową Grupa klientów prowadzi do konieczności zmiany, dostosowania wizerunku do nowej pozycji rynkowej, czyli do repozycjonowania marki i rebrandingu.

Innym powodem zmian w Corporate Identity są działania konkurencji. Klienci oceniają rynek jako całość, jeżeli jedna lub kilka firm działających na rynku zmieni się, wpływa to na zmianę pozycji wizerunkowej każdego z konkurentów. Wyobraźmy sobie, że jedna z firm wprowadziła na rynek nowoczesny i innowacyjny produkt. Może ona łatwo zawłaszczyć sobie wizerunek lidera rynkowego. Jeżeli pozostałe firmy nie zmienia swojego wizerunku, straci on na wartości.

Trzecim powodem zmian Corporate Identity są negatywne wydarzenia, które dotknęły firmę lub ogólne problemy rynkowe. Słaby serwis, problemy z jakością produktu, nieterminowość lub niedotrzymanie obietnic może zdewaluować wizerunek.

Rebranding a Corporate Identity

Lekarstwem na powyższe sytuacje jest rebranding firmy. Najefektywniejsze i najszybsze jest wprowadzenie zmian w identyfikacji wizualnej firmy, restylizacja logo, nowy slogan i system identyfikacji. Właśnie zmiana identyfikacji wizualnej a nie kosztowne kampanie reklamowe, służą do odnowienia wizerunku. Jest tak dlatego, że zmiana identyfikacji pozostawia ślad na długo a kampania reklamowa trwa tylko tyle ile publikacje w mediach.

Efektem prac nad Corporate Identity jest instrukcja opisująca nowy docelowy wizerunek marki i elementy, które mają go lansować. Księga identyfikacji wizualnej – podręcznik dotyczący budowy i zasad stosowania systemu identyfikacji wizualnej firmy lub grupy firm. Księga identyfikacji wizualnej (inne nazwy: Księga Tożsamości, corporate identity guide book, corporate identity manual) to kompendium wiedzy na temat sposobów i zasad stosowania systemu identyfikacji wizualnej. Znaleźć w niej można wszelkie niezbędne informacje, zalecenia i wskazówki na temat stosowania symboliki firmowej, stosowanych kolorów i typografii firmowej.