GAZ ZIEMNY

Marka produktu GAZ ZIEMNY

Marka produktu GAZ ZIEMNY

Przedsiębiorstwo zajmowało monopolistyczną pozycje na rynku. Zmiany ustrojowe i gospodarcze doprowadziły właściciela, Skarb Państwa, do podjęcia decyzji o reorganizacji firmy. Statutowo firma ma zajmować się zabezpieczeniem energetycznych potrzeb kraju. Zmiana profilu i częściowe zorientowanie na rynek doprowadziło do podziału na firmę wydobywczą i firmę zajmującą się dystrybucją. Wprowadzono jej trójstopniową strukturę oraz sprywatyzowano wybrane gałęzie przedsiębiorstwa. Obecnie firma działa na terenie całego kraju i posiada ponad 6 milionów klientów.

Skomplikowana struktura branżowa i stosowana przez przedsiębiorstwo nomenklatura stały na przeszkodzie budowania nowego wizerunku firmy. Stereotypy myślenia o monopoliście oraz planowane wejście do Unii Europejskiej (firma należy do grupy przedsiębiorstw o charakterze narodowym) wymagały zmiany strategii wizerunkowej. Zapowiadane prywatyzacje spółek oraz różnorodne zależności pomiędzy poszczególnymi gałęziami i szczeblami organizacyjnymi stworzyły konieczność opracowania norm prezentacji grupowej.

Jako podstawowe założenie przyjęto stworzenie marketingowych podstaw komunikacji z otoczeniem. Po analizach CODES zaproponował stosowanie nazwy Polski Gaz. Nazwa ta wskazuje z jednej strony na narodowy charakter i strategiczną dla kraju pozycję firmy, z drugiej zaś wiąże wizerunek firmy z jej produktem, gazem ziemnym. Odejście od nazwy Polskie Górnictwo Gazowe i Gazownictwo pozwala na optymalną prezentację oferty firmy i wzmocnienie komunikacji z całym otoczeniem.

Drugim najistotniejszym elementem opracowania było przygotowanie strategii tożsamości grupowej. Proponowany symbol, nawiązujący kolorem i formą płomienia do wzorców historycznych, stał się podstawą opracowania sposobów prezentacji zależności między firmami. Wielopoziomowa symbolika obejmuje wszelkie możliwe relacje z wykorzystaniem efektów skali (tożsamość firm wykorzystuje i wspiera wizerunek dużej organizacji) lub aureoli (firmy mogą korzystać z wizerunku znanej na rynku marki). Tak opracowany system pozwala zarówno na stworzenie nowych spółek, jak i na zmianę właściciela i wizerunku. Bardzo znaczące w projekcie było zachowanie wizerunku regionalnych firm gazowniczych, których tradycje sięgały XIX wieku.

Zakres zrealizowanych prac:

  • Audyt wizerunkowy
  • Ocena marek światowych
  • Kreacja i standaryzacja logo
  • Opracowanie księgi znaku
  • Projekt systemu identyfikacji wizualnej
  • Opracowanie księgi identyfikacji

Przejście do pelnej listy realizacji CODES Identity >

 

Dodaj komentarz

*


WordPress SEO var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-15414957-2']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();