8 zasad projektowania. Jak powstaje dobra nazwa?

Dobra nazwa nie jest przypadkiem. Jej projektowanie nie polega na wymyślaniu lub wyszukiwaniu setek wyrazów. Naming, czyli sztuka tworzenia nazw, polega na opracowaniu nazw dopasowanych do strategii i spełniających wiele różnych kryteriów.

Dobra nazwa

Dobra nazwa jest integralną częścią prowadzenia biznesu. Jest podstawowym znakiem umożliwiającym identyfikację firmy, usługi lub produktu. Nazwa przecież zawiera się w każdym komunikacie o firmie i jej ofercie. Dobra nazwa pozwala szybko zbudować świadomość na rynku i pozytywnie wyróżnić się od konkurentów. A to przy przekłada się na lepszą sprzedaż lub uzyskanie lepszych marż.

Cechy jakie posiada dobra nazwa.

Dobra nazwa powinna być łatwa do zapamiętania, bezpieczna w różnych aspektach ich stosowania oraz wyróżniająca na rynku. Nazwa jest znakiem słownym – werbalnym odpowiednikiem logo. Projektując nazwy należy brać bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty tworzonego słowa. Dobra nazwa musi mieć indywidualny, niepowtarzalny charakter oraz być łatwą do wymówienia i zapamiętania. Nazwy nie mogą powodować niepożądanych znaczeń i konotacji. Dobra nazwa powinna mieć domenę internetową identyczną z nazwą marketingową. Firma powinna posiadać wszelkie prawa własności oraz prawa patentowe do nazwy, zapewniające bezpieczeństwo działania na rynku. Znaczy to, że dobra nazwa musi posiadać zdolność rejestrową jako słowny znak towarowy.

Jak powstaje dobra nazwa?

Jak powstaje dobra nazwa?

Nazwa a ograniczenia prawne

Nazwy firm w stosunku do nazw produktów i usług podlegają dodatkowym ograniczeniom prawnym. Na przykład dotyczy to wybranych rodzajów działalności, szczególnie koncesjonowanych lub wiążących się z bezpieczeństwem klientów. Istnieją przepisy regulujące stosowania nazwisk właścicieli w nazewnictwie firm. Unijne przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia w nazywaniu firm. Morfemy „bio” i „eko” mogą występować jedynie w nazwach firm o certyfikowanej działalności.

Jaki można ocenić, jaka jest nazwa?

1. Dobra nazwa wyróżniająca: To oznacza, że nazwa naszej firmy lub produktu nie będzie ulegać modom i będzie zabezpieczona przed zmianami gustów.

2. Dobra nazwa unikalna: To oznacza, że nazwa naszej firmy lub produktu powinna mieć własny sens, a nie standard branży.

3. Dobra nazwa bezpieczna: To oznacza, że naszą firmę da się zarejestrować pod tą nazwą w sądzie rejestrowym. Sąd może nam odmówić rejestracji firmy pod nazwą, którą ma już inny przedsiębiorca, bo taka nazwa wprowadzałaby klientów w błąd.

4. Dobra nazwa jest na wyłączną własność: To oznacza, że nazwę naszej firmy lub produktu możemy zarejestrować jako znak handlowy w Urzędzie Patentowym. Nazwy, które uda się w ten sposób zarejestrować, stają się własnością firmy i mogą służyć do bezpiecznego budowania marki.

5. Dobra nazwa ma właściwą domenę: To oznacza, że nazwę naszej firmy lub produktu możemy zarejestrować jako domenę internetową, przez którą kontaktujemy się z klientami.

6. Dobra nazwa jest od razu akceptowana: To oznacza, że nazwa naszej firmy jest zgodna z tym, kim jesteśmy, z naszym stylem działania. Nazwa naszej firmy lub produktu jest zgodna z tym, co pod tą nazwą oferujemy.

7. Dobra nazwa dopasowana: Klienci chcą, żeby nazwa jasno oznaczała, czym firma i produkt różnią się od innych. Klienci chcą, żeby nazwa dobrze reprezentowała wartości, które oni sobie cenią.

8. Dobra nazwa wygodna: Odbiorcy oczekują, że nazwa będzie łatwa w użyciu – łatwo ją będzie wymówić, łatwo bezbłędnie zapisać, nietrudno zapamiętać.

Dobra nazwa firmowa nigdy nie istnieje samodzielnie.

Polecamy zintegrowane projekty nazw łącznie z logo firmowym i projektem sloganu firmowego. Taka metoda gwarantuje maksymalizację efektu w procesie lansowania nazwy. Wszystkie elementy identyfikacji się wspierają i wykorzystują efekt synergii. Dobra nazwa wspiera dobre logo, dobry slogan i identyfikacje wizualną.


WordPress SEO var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-15414957-2']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();