Brand Identity. Jak projektować unikalny wizerunek firmy?

Celem działań Brand Identity jest ukształtowanie takiego wizerunku marki, który wspiera firmę w realizacji jej sukcesu rynkowego. Nazwa, logo i identyfikacja wizualna są bazowymi elementami tożsamości każdej marki.

Idea Brand Identity.

Siła marki polega na koncentracji. Gdy marka zawęża pole komunikacji do ściśle określonego komunikatu, osiąga efekt skoncentrowanego promienia laserowego. Uzyskuje w ten sposób siłę potrzebną do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Przy projektowaniu logo kierujemy się zasadą: Lepiej wyróżniać się w jednej rzeczy niż być średnim w wielu. Na tym polega idea Brand Identity. Logo wraz z nazwą powinno skupiać w sobie najważniejsze, unikalne i wyróżniające markę wartości. Analiza unikalnych cech marki oraz ocena potencjału otoczenia konkurencyjnego pozwala na opracowanie konceptu koncentrującego cały przekaz w symbolice firmy – nazwie i unikalnym logo. Brand Identity jest tym skuteczniejsze, im szybciej i precyzyjniej jej percepowane przez otoczenie.

Brand Identity a wizerunek.

Każda z marek ma swój indywidualny, odróżniający od konkurentów wizerunek. Celem zarządzających marką jest, aby ten wizerunek był lepszy od konkurentów. Brand Identity rozumiane jako wizerunek, odróżnia firmę od konkurencji oraz prezentuje jej indywidualny styl i charakter. Brand Identity uświadamia klientom i konsumentom, jak marka wygląda, czym się zajmuje i co wyjątkowego im oferuje. Odbywa się to za pomocą różnych form komunikacji: stosowaną przez markę nazwę, logo, slogan firmowy i hasła reklamowe, opakowania produktów, materiały informacyjne, czy strony internetowe. Łatwo zauważamy, że są marki, które bardzo wyraźnie odróżniają się od konkurentów. Otoczenie jest lepiej nastawione do marek o dobrym wizerunku. Aby taki efekt, uzyskać konieczne jest zaprojektowanie wyróżniającego Brand Identity.

 

Brand Identity. Jak projektować unikalny wizerunek firmy?

Brand Identity. Jak projektować unikalny wizerunek firmy?

 

Świadomość marki a Brand Identity.

Pierwszym celem projektowania Brand Identity jest budowanie świadomości marki. Bez wysokiej świadomości marka nie jest brana pod uwagę przy wyborze dostawcy oferty. Rozpoznawalność marki i znajomość jej oferty osiągnąć można poprzez indywidualność prezentacji i spójność wszystkich elementów identyfikacji oraz oznakowania. Brand Identity prezentowane jest przez identyfikację werbalną (nazwa, slogan firmowy, hasła), identyfikację wizualną (corporate identity) oraz komunikację firmy. Wszystkie te trzy grupy elementów powinny być ze sobą we wzajemnej relacji i interakcji. Kluczowe znaczenie dla kształtowania świadomości marki i Brand Identity mają dwa pierwsze, dlatego że z założenia ich trwałość określona jest na co najmniej kilka lat.

Projekt Brand Identity obejmuje projekty logo w formie znaków graficznych oraz jego zastosowanie do oznakowania elementów działania firmy. Bardzo ważnym elementem Brand Identity jest kolorystyka. Użycie tych elementów do oznakowania możliwe jest przy zaprojektowaniu kompletnego katalogu wzorów i standardów identyfikacji wizualnej. W Corporate Identity znajdują się projekty papeterii firmowej, oznakowania budynków firmowych i jednostek handlowych, oznakowanie lub kompletne projekty ubiorów pracowników. Bardzo ważną składową Brand Identity, a także wspierającym działalności rynkową elementem, jest oznakowania produktów i usług.

Brand Identity zapisane w formie Księgi Logo.

Księga Logo ma dwa zakresy. Pierwszy opisuje ideę Brand Identity, wartości marki, jej osobowość, skojarzenia i docelowy wizerunek. Cały koncept marki, jej pozycjonowanie, podstawy segmentacji, grupy celowe klientów powinny się znaleźć w tej części. Druga cześć Księgi Logo zawiera szczegółową dokumentację techniczną i opisuje wzorce logo i standardy stosowanej symboliki. Ideą Księgi Logo jest zestawienie w jednym dokumencie wszelkich informacji i wzorców niezbędnych do poprawnego i skutecznego stosowania symboliki, systemu identyfikacji wizualnej i zarządzania wizerunkiem firmy. Księga Logo (inne nazwy: logobook, folder symbolu) opisuje zasady stosowania symboliki werbalnej (nazwa, slogan firmowy, hasło reklamowe) i symboliki wizualnej (logo, znak graficzny, logotyp lub logoznak). W części dotyczącej symboliki werbalnej znajdują się zasady pisowni i stosowania nazwy. Brand Identity w tej formie, to materiał szczególnie przydatny dla działów Public Relations. W części dotyczącej symboliki wizualnej opisana jest budowa logo i wszelkich jego odmian, zasady umieszczania logo na polach oraz w pobliżu innych form graficznych, opis czcionek firmowych, kolorów firmowych i przykłady niedozwolonego stosowania. Firmy posiadające zapisaną w tej formie ideę i standardy Brand Identity nie mają kłopotów z utrzymaniem jakości prezentacji marki.


WordPress SEO var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-15414957-2']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();