Dlaczego wizerunek firmy jest ważny i jak budować reputację firmy?

Od wizerunku firmy zależy pozycja konkurencyjna firmy. Im lepszy wizerunek, tym łatwiej zdobyć i utrzymać klienta. Dlaczego firmy zmieniają swój wizerunek i jak zrobić to w najlepszy z perspektywy biznesowej sposób? Zasady budowania marki i wizerunku.

Wizerunek firmy i reputacja marki

Każda z firm ma swoją indywidualną, odróżniającą od konkurentów tożsamość (wizerunek)- unikatowość rozumianą znacznie szerzej niż tylko nazwa, logo czy tablica firmowa. Pojęcie to w równym stopniu należy utożsamiać z treścią i formą działań, które odróżniają firmę od konkurencji. To jak firma „wygląda”, co mówi o samej sobie, czy i jakie akcje marketingowe podejmuje, jak reaguje na niespodziewane i kryzysowe sytuacje, czy udziela się w społeczności lokalnej, ma równie duże znacznie jak to, jaką nazwą czy hasłem reklamowym się posługuje.

Idealny wizerunek firmy i wizerunek marki

Idealny wizerunek firmy i wizerunek marki

Tożsamość firmy komunikują dostawcom, klientom, konkurentom, lokalnej społeczności za pośrednictwem wysyłanych sygnałów, takich jak: nazwa marketingowa, logo, opakowania produktów, reklamy, materiały informacyjne o firmie i o produktach, sponsoring czy strona internetowa. Na co dzień nie zastanawiamy się nad znaczeniem słowa „tożsamość” lub „wizerunek” ani nad jego definicją, jednak jeśli przeanalizujemy przypadki firm, które w swoich działaniach konsekwentnie pracują nad budowaniem swojej tożsamości, łatwo zauważymy, że firmy te bardzo wyraźnie odróżniają się od konkurentów. Dzieje się tak dlatego, że poczynając od nazwy i logo, po wszystkie materiały publikowane przez te firmy, wszystko realizowane jest wedle ściśle zdefiniowanego modelu i strategii. Firmy opisując jak chcą być postrzegane, jaki chcą mieć wizerunek, automatycznie określają jak powinny postępować i co powinny mówić, aby taki efekt osiągnąć.

 Wizerunek jest obrazem marki, jej wyobrażeniem, które powstaje w głowach ludzi po odebraniu i „zdekodowaniu” sygnałów jakie wysyła firma. Tak odbierane i zakodowane w tożsamości marki sygnały, każdy poddaje własnej interpretacji wynikającej z indywidualnych cech percepcji i postrzegania otoczenia. Cała sztuka polega na tym, aby obraz w głowach ludzi, był jak najbardziej zgodny z wizerunekiem marki, czyli z tym, jak chcemy aby nas widziano.

Jak kształtować wizerunek firmy?

Jak kształtować wizerunek firmy?

Wizerunek i cele strategiczne firmy

Czemu wizerunek firmy jest taki ważny? Ponieważ ma on bardzo silny wpływ na naszą reputację. O reputacji moglibyśmy powiedzieć, że jest to dobre imię, poważanie jakim cieszy się dana firma. Oprócz wizerunku na reputację wpływ mają także takie elementy jak jakościowe odróżnienie firmy od konkurentów czy realizowanie wyjątkowych oczekiwań otoczenia, które pozwolą na demonstrowanie wiarygodności marki. Jednym słowem: niezawodność firmy wprost proporcjonalnie przekłada się na szacunek jakim jest ona darzona przez otoczenie.

Inne definicje podają, że reputacją jest sposób postrzegania przez otoczenie i wyobrażenie otoczenia na temat cech wyróżniających daną markę, jej atrakcyjności i sposobu odnoszenia się do klientów, konkurentów, kontrahentów czy lokalnej społeczności. Reputacja zawsze odnoszona jest do konkurentów – o reputacji możemy mówić dopiero wówczas, gdy daną firmę będziemy mogli porównać z inną firmą. Inaczej mówiąc, reputację można zdefiniować jako opinię otoczenia firmy, w kontekście konkurentów, opartą o dotychczasowe doświadczenia w kontaktach z daną firmą. Celem budowania reputacji jest tworzenie pozytywnych i trwałych relacji z otoczeniem.

Silny, konsekwentny i spójny wizerunek wykorzystywany jest przez uznane firmy w budowaniu reputacji – elementu, który decyduje o codziennym powodzeniu firm i daje przewagę konkurencyjną nad innymi. Przewaga ta powoduje, że produkty takich firm są chętniej kupowane, a co za tym idzie ich przychody są stabilniejsze. Dobry wizerunek i  reputacja mają niewątpliwy wpływ na budowanie odpowiedniego zaplecza dla firmy. Do pracy w tych podmiotach chętniej zgłaszają się odpowiednio zmotywowani, lepiej wykształceni i bardziej kompetentni pracownicy, będący lepszymi specjalistami w danej dziedzinie. Reputacja ma także ogromny wpływ na pozycję firmy na rynku. Akcje są chętniej kupowane, ponieważ inwestorzy mają większe zaufanie, banki chętniej udzielają kredytów, a współpracownicy chętniej godzą się na warunki stawiane przez firmę. Takie firmy mają lepszą kondycję finansową od konkurencji, mogą dyktować wyższe ceny, zarazem w negocjacjach z dostawcami uzyskują korzystniejsze warunki. Dzięki przychylności klientów (otoczenia) w sytuacji kryzysu w branży, firmy z odpowiednio dobrą reputacją znacznie łagodniej odczują skutki kryzysu. W kategoriach czysto biznesowych benefitami z posiadania odpowiedniej reputacji są stabilniejsze przychody i większa swoboda przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Wizerunek ma wpływ na wyniki i efekty biznesowe.

Co tworzy wizerunek firmy?

Na wizerunek jaki ma dana firma, nie ma się bezpośredniego wpływu, ale pośrednio można go kształtować. Należy nauczyć się efektywnie zarządzać wizerunkiem. Oznacza to systematyczne realizowanie długoterminowych działań komunikujących tożsamość firmy i umożliwiających realizację następujących założeń:

  • wyróżnienie firmy spośród tłumu konkurentów (wyróżnienie, a więc konsekwentne prezentowanie własnej tożsamości, a nie odróżnienie, czyli prezentowanie innego od konkurentów znaku graficznego), (wyróżniający wizerunek marki)
  • precyzyjne określenie wartości i pozycji firmy na rynku,  (pozycja firmy a wizerunek)
  • prezentowanie indywidualnego charakteru firmy, (wyróżnienie wizerunkowe)
  • angażowanie wszystkich pracowników firmy w realizację wspólnej wizji i stawianych celów.

Każda firma, która ma jasno określoną tożsamość  (idealny wizerunek)i w sposób konsekwentny komunikuje ją otoczeniu (klientom, konkurentom, partnerom biznesowym, lokalnej społeczności zamieszkałej wokół siedziby firmy), jednocześnie w sposób aktywny kształtuje swój wizerunek.

Reasumując. Skoro droga do pożądanego i zgodnego z tożsamością wizerunku jest tak prosta, to czemu tak wiele firm ma kłopoty z tym jak ich widzą klienci? Są dwa powody – błędy i niekonsekwencje w budowaniu tożsamości firm oraz kłopoty z jej właściwym komunikowaniem. Błędy i brak spójności w kształtowaniu wizerunku powodują, że jedne z komunikatów firmy zaprzeczają innym komunikatom, klienci dostają sprzeczne sygnały. To odwieczna walka działu handlowego, który chce sprzedać, z działem marketingu, który dąży do zbudowania trwałego wizerunku, więc jest wrogiem promocji, przecen i upustów. Jaką opinie możemy mieć od firmie, która daje lojalnym klientom kilka procent rabatu, a następnie te same towary sprzedaje po dużych przecenach.

To, co w wielu firmach jest określane mianem „tożsamość” lub „docelowy wizerunek”, tak naprawdę jest tylko zbiorem niepowiązanych ze sobą elementów, które nie mają prawa stworzyć konsekwentnego wizerunku firmy. Najczęściej w momencie gdy przychodzi do prezentowania siebie otoczeniu okazuje się, że albo brakuje pomysłów jak to zrobić najlepiej, albo też brakuje konsekwencji w działaniu, zaś posiadane środki wykorzystywane są na rzecz przypadkowych ruchów, które w konsekwencji niczego nie dają prócz faktur i kolejnych niepotrzebnych kosztów. Często okazuje się, że odpowiednie działy w firmach nie potrafią opracować najlepszego planu działań w ramach posiadanego budżetu. Analizując poczynania firm na polskim rynku, można wywnioskować, że niektóre z nich tak naprawdę nie zastanawiają się nad sensownością i perspektywicznością produkowanych przez siebie reklam. Po co niektóre firmy inwestują w tę najdroższą formę marketingu, skoro za te same pieniądze można przeprowadzić liczne alternatywne akcje, a skutek z takich działań byłby zdecydowanie bardziej długotrwały niż kilkunastokrotne pojawienie się reklamy?

Czym jest wizerunek?

Wizerunek firmy jest świadectwem wystawianym nam przez otoczenie – świadectwem z naszej umiejętności budowania swojej tożsamości i dbałości o naszą reputację. Często najlepsze świadectwa mają nie liderzy rynkowi, ale raczej Ci, którzy depczą im po piętach. Wizerunek prezentuje pozycje na rynku i siłę marki.

Dodaj komentarz

*


WordPress SEO var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-15414957-2']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();