Giełda Papierów Wartościowych

Rebranding GPW

Rebranding GPW

Giełda Papierów Wartościowych jest spółką powołaną przez Skarb Państwa, której zadaniem jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Ze względu na charakter prowadzonej działalności firma przez lata pozostawała praktycznie bezkonkurencyjna na polskim rynku, jednak w związku z realizacją strategii rozwoju zakładającej rozszerzenie działalności na skalę europejską, zaistniała potrzeba zmiany wizerunku i dopasowania go do nowej sytuacji biznesowej.
Ze względu na perspektywy wejścia na rynki europejskie należało stworzyć silny i jednolity wizerunek, zintegrowany ze strategią oraz spójny z nowymi celami biznesowymi. Prace nad realizacją rozpoczęto od restylizacji symbolu, którą oparto na nadaniu istniejącemu znakowi bardziej indywidualnych i nowoczesnych cech.

W oparciu o rzeprojektowane logo wprowadzono jednolity system tożsamości i uporządkowany system druków komunikacji, a także opracowano projekt księgi tożsamości firmy, zawierający wersje dokumentów w języku angielskim. Tym samym stworzono kompleksowy system identyfikacji wizualnej i uporządkowano sposób prezentacji.

W wyniku konsekwentnej realizacji strategii rozwoju wspartej nowym, spójnym i bardziej wyrazistym wizerunkiem, polska giełda stała się liderem w Europie Środkowo-Wschodniej i liczącym się rynkiem kapitałowym w Europie.

Zakres zrealiowanych prac:

  • Stylizacja logo firmy
  • Opracowanie wariantów symboliki korporacyjnej
  • Opracowanie księgi logo
  • Projekt systemu identyfikacji wizualnej
  • Projekt wzorców dokumentów firmowych
  • Opracowanie księgi identyfikacji wizualnej
  • Wsparcie przy wdrożeniu opracowania

Przejście do pełenej listy dorobku CODES Identity >

 

Dodaj komentarz

*


WordPress SEO var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-15414957-2']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();