Kompania Piwowarska

Wizerunek korporacyjny KOMPANII PIWOWARSKIEJ

Wizerunek korporacyjny KOMPANII PIWOWARSKIEJ

KOMPANIA PIWOWARSKA powstała w 1999 roku w wyniku połączenia dwóch
czołowych producentów piwa w Polsce: Lech Browary Wielkopolski i Tyskie Browary Książęce. Istniejące od kilkudziesięciu lat browary te stworzyły silne marki produktowe. Produkują kilka rodzajów dobrych gatunkowo piw i napojów piwnych. Są sponsorem wielu imprez kulturalnych i wydarzeń sportowych, w tym Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Obecnie KOMPANIA kontroluje ponad 22% udziału w rynku. Głównym konkurentem dla przedsiębiorstwa na naszym rynku jest Grupa Żywiec posiadająca takie marki, jak: Warka, EB, Żywiec i Leżajsk.
Jako przedsiębiorstwo posiadające bardzo znane marki KOMPANIA PIWOWARSKA zbudowała swój wizerunek, opierając się na ich sukcesie. Jednocześnie pragnęła stworzyć wizerunek nowoczesnego producenta i sumiennego dostawcy.

Główny problem symbolu LECH-a Browarów Wielkopolskich oraz TYSKICH Browarów Książęcych polegał na przełożeniu wysokiej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na sposoby komunikacji i prezentacji. Złożoność struktury organizacyjnej powodowała błędy komunikacyjne. Ponadto, nowa, rozbudowana sieć dystrybucji wymagała jednolitego oznakowania, zgodnego z polityką firmy. Wykorzystanie nowych mediów stworzyło także potrzebę opracowania standardów posługiwania się nowoczesnymi środkami technicznymi i komunikacyjnymi. Dynamizm rozwoju przedsiębiorstwa wytwarzającego produkty na podstawie najnowocześniejszych technologii spowodował konieczność opracowania nowej strategii promocji i reklamy.

W pierwszej fazie prac ujednolicono symbol LECH-a Browarów Wielkopolskich oraz zrestylizowano symbol TYSKICH Browarów Książęcych, doprowadzając do ich pełnej czytelności. Po przeprowadzeniu badań i analiz graficznych oraz językowych przekształcono symbole pod kątem różnorodnych technik reprodukcji. Symbol LECH Browary Wielkopolski ma formę pieczęci gwarancyjnej przedsiębiorstwa potwierdzającej filozofię i wartości reprezentowane przez browary i jakość ich działalności.

Symbol TYSKICH Browarów Książęcych nawiązuje do tradycji i kultury południa Polski. Jego zmiana pozwoliła na stworzenie nowego systemu i uporządkowanie istniejących fragmentów tożsamości. Główny nacisk przy pracach nad symboliką firmową obu browarów położono na rolę komunikacyjną poszczególnych elementów. W pełni kontrolowany, wyrazisty przekaz informacji pozwala w efektywny sposób prezentować ofertę i inicjatywy obu browarów. Opracowana strategia wpływa na optymalizację sposobów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Efektem wdrożenia części systemu tożsamości – dotyczącej kultury firmowej – jest integracja pracowników z misją przedsiębiorstwa, budowanie tradycji i norm zachowań oraz sposobów i zasad obsługi klienta.
Następny etap polegał na budowie strategii tożsamości zależnej w nowym przedsiębiorstwie, KOMPANII PIWOWARSKIEJ. Tożsamość mieszana jest to model, w którym uczestnicy postrzegani są przez różne marki, zostaje zachowana indywidualna tożsamość, u wszystkich występuje element łączący – środki wizualne lub prawne określające przynależność do danej grupy. Podstawowym elementem komunikacji wizualnej dla KOMPANII stał się symbol korporacyjny, prosty i czytelny komunikacyjnie.

Zaprojektowany system tożsamości zależnej KOMPANII wykorzystuje siłę marek, czyli – poprzez efekt aureoli – prezentuje KOMPANIĘ na ich tle. Wprowadzono jednolity system tożsamości firmy i produktów. Ujednolicono relacje między wizerunkiem firmy i produktów. Elementy zmienionego systemu tożsamości wizualnej pojawiły się we wzornictwie produktów. Efektem finalnym opracowania było powstanie projektu plastycznego księgi komunikacji i tożsamości zarówno dla obu browarów, jak i dla KOMPANII PIWOWARSKIEJ. Obejmuje ona pełny system identyfikacji wizualnej: materiały bussines to bussines, oznakowanie architektoniczne, materiały informacyjne i promocyjne. Sprawna akcja promocyjna i reklamowa była jednym z działań wspierających upublicznienie nowej tożsamości. Natomiast efektem wdrożenia części systemu tożsamości – dotyczącej kultury firmowej – jest integracja pracowników z misją przedsiębiorstwa, budowanie tradycji i norm zachowań oraz sposobów i zasad obsługi klienta.

Zakres zrealizowanych prac:

 • Audyt wizerunku firmy i jej marek
 • Opracowanie strategii prezentacji firmy
 • Opracowanie relacji w prezentacji firmy i marek produktów
 • Projekt logo firmowego
 • Opracowanie standardów logo i ksiegi znaku
 • Projekt pełenego systemu identyfikacji wizualnej
 • Opracowanie logo marek i ksiąg znaku
 • Opracowanie systemów identyfikacji dla marek produktowych
 • Zmiana nazw marketinowych spółek zależnych
 • Oznakowanie zakładów produkcyjnych
 • Oznakowanie sieci dstrybucji
 • Identyfikacja programów sponsorskich

Przejście do pełnej listy dorobku CODES Identity >

Dodaj komentarz

*


WordPress SEO var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-15414957-2']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();