Kreacja Logo

CODES Identity & Symbolika  Projekt i kreacja logo i znaków towarowych jest podsatwą budowania marki. Podstawą prac jest pozycjonowanie marki wobec konkurentów. Nie chodzi o to aby być innym,chodzi o to aby być lepszym. Projektujemy logo nowe oraz przeprowadzamy rebrading istniejących marek.

Kreacja logo i znaków towarowych to:

- Projektowanie i kreacja logo firm

- Projektowanie znaków towarowych

- Redesign, stylizacja logo i znaków towarowych

- Projektowanie księgi logo

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Kreacja logo firmy

Podstawą tworzenia identyfikacji wizualnej są: kreacja logo, kolorystyka i typografia. Za pomocą tych trzech elementów tworzy się unikalne ich kombinacje, które z kolei stają się wyznacznikiem indywidualnego charakteru marki i firmy.

Kreacja logo a idea wyróżniania na rynku.

Aby kreacja logo prawidłowo spełniał swą funkcję, należy poświęcić wiele uwagi tworzeniu wyróżniającego wizerunku. To on nadaje charakter całemu systemowi identyfikacji i prezentacji marki. Wizerunek to sposób w jaki widzi i ocenia nas otoczenie rynkowe. To zestaw skojarzeń z naszą firmą. Kreacja logo jest jednym z podstawowych elementów budujących wizerunek firmy, służy do odróżniania i wyróżniania firmy na rynku. Odróżniania, czyli pokazania otoczeniu, że firma jest inna od konkurentów. Klient dzięki logo jest w stanie odróżnić oferty, a jego kreacja jest podpisem oferty składnej klientom. Wyróżnianie, to pokazanie nie tylko że firma jest inna, ale zaprezentowanie jak jest lepsza od konkurentów. Jak można zaprezentować to w kreacja logo? Nie ma dwóch identycznie działających firm, nie ma dwóch identycznych ofert. To co lepsze w ofercie, to co bardziej wartościowe dla klientów należy poprzez odpowiedni kreacja logo zaprezentować klientom. Jeżeli firma jest nowocześniejsza od konkurentów, jeżeli działa sprawniej a jej produkty są lepszej jakości, jeżeli wprowadza innowacje – to wszystko można zaprezentować nazwie firmy, w kreacja logo, kolorystyce i sloganie firmowym, systemie identyfikacji wizualnej.

Dzięki odróżnieniu marek klienci nie mylą się przy wyborze oferty. Dzięki wyróżnieniu marki, konsumenci kierują swoją uwagę na oferty tych firm, które jawią im się w lepszym świetle. Taka jest funkcja wizerunku, czyli sumy wyobrażeń o firmie i jej ofercie. A kreacja logo wraz z systemem identyfikacji firmy jest sposobem na prezentację i lansowanie tego wyróżnienia. Nazwa i kreacja logo pojawia się tysiącach, czasami milionach reprodukcji. Warto poświęcić nazwie więcej uwagi i traktować kreacja logo, jako element budowania wizerunku firmy a nie pobieżne zaprojektowania „znaczka firmowego”.

Na czym polega dobry kreacja logo?

Kreacja logo, kreacja dobrej symboliki dla firmy, jest sztuką wymagającą wiedzy specjalistów, którzy potrafią połączyć wiele cech w jednej formie graficznej. Umiejętność ta polega na odpowiednim doborze elementów tworzących logo i porównaniu rozwiązań z konkurentami. Wystarczy wykonać prosty test, położyć obok siebie logo wszystkich konkurentów. Bez większego problemu zobaczymy, które logo jest nowocześniejsze, które odwzorowuje ideę firmy, które komunikuje wartości firmy. Zobaczymy też, który kreacja logo nie ma wyrazu, jest mało czytelny i trudny do zapamiętania. Zobaczymy znaki graficzne podobne do siebie i te odróżniające się. Możemy oglądając logo, slogany, strony internetowe i inne elementy identyfikacji firmy, opisać wizerunek konkurentów. Możemy porównywać wizerunek naszej firmy z konkurentami.

Jakimi cechami powinno charakteryzować się dobry kreacja logo?

Kreacja logo powinna charakteryzować: unikalność i wyjątkowość. Logo nie powinno być podobne do symboliki konkurentów. Powinno się odróżniać.

Kreacja logo powinno być: zauważalne, łatwo rozpoznawalne. Przy pierwszym oglądzie, klient powinien wiedzieć o co w logo chodzi, jaka jest jego idea i przesłanie. Powinien łatwo sobie „opowiedzieć” logo, wytłumaczyć dlaczego ma taką formę.

Kreacja logo powinien przyciągać uwagę. Kolor i forma powinny „zmuszać” klienta do obejrzenia logo, powinny intrygować.

Dobry kreacja logo to skojarzenia. Czym skojarzenia będą bliższe z intencjami firmy, tym lepszy jest kreacja logo. Skojarzenia powinny być proste i oczywiste, ale nie banalne i nie trywialne.

Kreacja logo jako metoda.

Przykładowy prosty proces kreacja logo, z jednym etapem kreatywnym:

Etap 1 Kreacja Logo: Analiza otoczenia i opracowanie założeń:

• Klient wypełnia brief kreatywny opisujący firmę / ofertę oraz oczekiwania wobec projektu logo firmowego lub logo znaku towarowego. Klient wypisuje kluczowe atrybuty swojego biznesu. Kreacja rozpoczyna się dogłębnym poznaniem form komunikacji branży, oceną panującej konwencji prezentacji firm i ofert. Na tej podstawie przygotowujemy 3-4 opisowe koncepcje projektowe logo wraz z obrazującymi je przykładami. Nie jest to jeszcze kreacja logo, to poszukiwanie jego idei plastycznej, konceptu kompozycyjnego, wizji komunikacyjnej.

Etap 2 Kreacja Logo: Opracowanie konceptów i kreacja

• Zbieramy uwagi od zespołu klienta. Porównujemy koncepcje do konwencji panującej w branży. Klient wybiera jedną z przedstawionych koncepcji graficznych realizacji logo. Weryfikujemy i uzupełniamy brief – ustalamy ostateczne wymagania jakie ma spełniać opracowanie końcowe. Przygotowujemy 10-15 propozycji logo. To wstępny kreacja logo.

Etap 3 Kreacja Logo: Selekcja i doskonalenie:

• Do wybranych 3-6 logo przygotowujemy opisy korekt. Każda z propozycji logo zostaje opracowana w uzgodnionych wersjach kolorystycznych i wprowadzone zostają korekty. W efekcie prezentujemy klientowi ostateczny kreacja logo zgodne z zatwierdzonymi przez strony założeniami i korektami. Klient wybiera jedno rozwiązanie. Przekazujemy pełną dokumentację projektową.

Kreacja logo a estetyka, mody i konwencje.

Kreacja logo może być ładniejszy lub brzydszy. Wiele jest kwestią gustu i prywatnej estetyki. Warto się jednak zastanowić, jakie to ma znaczenie. Czy ładny kreacja logo pomaga firmie na budowanie wizerunku, który będzie silny i jednoznaczny? Komu ma się logo podobać? Jak długo kreacja logo będzie świeży i atrakcyjny? Czy ładne znaczy funkcjonalne? Czy lepiej aby oddawało indywidualną ideę firmy czy było populistyczne, konwencjonalne i powszechne. Odpowiedzi na te pytania, wymagają wielu porównań.

Tak naprawdę ważne jest, aby kreacja logo był spójny ze strategią komunikacji firmy. Po drugie, kreacja logo powinien eksponować atrybuty firmy. Może być to jej kolorystyka, elementy przestrzenne czy znak graficzny. W końcu kreacja logo musi być ergonomiczny, tak by można go było aplikować na wielu nośnikach. Ergonomiczny, to znaczy taki, który pozwala na łatwe reprodukowanie, aby logo nie zamazywało się w produkcji na małych powierzchniach, aby nie deformowało się gdy patrzymy na nie pod kątem i w końcu abyśmy szybko je rozpoznawali z dużej odległości lub podczas jazdy samochodem.

Kreacja logo to dwa skrajne podejścia które trzeba połączyć w jeden symbol firmowy. To estetyka, czyli „uroda” znaku i aspekt wyróżniający, czyli prezentowanie wyróżniających firmę na rynku. Kreacja logo, to odpowiedź na pytanie, czy chcę być piękny (podobać się wielu), czy bogaty (wspierać wizerunkiem realizację celów biznesowych).

Znaki towarowe i znaki handlowe

Dlaczego ochrona nazwy jako znak towarowy jest tak ważna? Kiedy warto ubiegać się o znak towarowy? Jak chronić nazwę? Jak chronić markę?

Ochrona prawna marki jako znak towarowy

Ochrona prawna nazwy i marki w większości przypadków to temat nieznany i odległy. Przytaczane argumenty co do konieczności ochrony okazją się nie do końca przekonujące. Od jakiegoś czasu jednak obserwujemy, że to się zmienia. Być może przyczyn należy szukać w naszych przygotowaniach do przystąpienia do Unii Europejskiej, w której ten aspekt zarządzania marką jest bardzo rozwinięty i pilnowany. Większość marek jest zarejestrowana i chroniona prawnie jako znak towarowy. W każdym razie polskie firmy coraz częściej wyrażają obawy dotyczące tego czy ich marki będą dostatecznie chronione przed zalewem konkurencji z Zachodu. Tematyka ochrony prawnej marki jest formą ochrony biznesu przed konkurencją, również tą wewnętrzną, krajową.

Słowny znak towarowy

W Polsce praw dotyczących ochrony marki można dochodzić w oparciu o dwa akty prawne – Ustawę o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i Prawo Własności Przemysłowej. Łatwiejsze jest oczywiście oparcie się na drugim ze wspomnianych uregulowań, dlatego najbezpieczniejszym sposobem na ochronę marki jest rejestracja nazwy jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Najczęściej firmy starają się o ochronę nazwy marki (firmy lub produktu). Można tego dokonać na dwa sposoby poprzez tzw. rejestrację słowną (jako słowny znak towarowy), dającą uprawnienia do ochrony nazwy jako słowa oraz rejestrację słowno-graficzną (jako znak towarowy słowno – graficzny), która chroni określony sposób zapisu. Ze względu na to, że uzyskanie ochrony prawnej słowa jest obwarowane szeregiem przepisów, określających kiedy jest to możliwe, a kiedy nie i często jest bardzo trudne (nie można zarezerwować np. słowa istniejącego lub opisującego przeznaczenie czy cechy charakterystyczne dla danej kategorii produktów lub usług), drugi sposób jest częściej spotykany. Poza nazwami do Urzędu równie chętnie zgłaszane są logo, oczywiście w tym przypadku jako znaki graficzne i słowno-graficzne. Ochrona nazwy i symbolu jako znak towarowy jest rzeczą bardzo ważną, jednak nie jest to jedyna dostępna forma ochrony marki. Jako znak towarowy możliwe jest również zgłaszanie do Urzędu takich elementów tworzących system identyfikacji jak slogan firmowy i hasło reklamowe. Niektóre spółki zgłaszają nawet dłuższe opisy będące np. treścią reklamy. Jest to już sposób na ochronę nie tylko samej nazwy czy znaku graficznego, ale pomysłu na markę i jej tożsamości. Znak towarowy daje wyłączne prawo używania marki, tworzy monopol patentowy.

Graficzny znak towarowy

Poza nazwą można chronić inne elementy identyfikacji. Bardzo często w przypadku marek produktów jako znak towarowy chronione są etykiety. Możliwe jest zgłoszenie całej etykiety, łącznie z kolorami na niej zastosowanymi, wyłącznie układu graficznego, albo samych elementów charakterystycznych. Jest to dodatkowy sposób ochrony, szczególnie istotny w przypadku produktów, których nazwy nie są zarejestrowane jako znak towarowy. Należy pamiętać, że nawet nazwy, które pierwotnie uzyskały zdolność do ochrony prawnej jako znak towarowy, niekiedy na skutek lub zaniedbania właściciela znaku, który nie reagował na czyny nieuczciwej konkurencji, mogą tę zdolność utracić. W takich wypadkach ochrona etykiety może mieć szczególne znaczenie, gdyż pozwala na egzekwowanie praw wobec tych, którzy próbują podrabiać dany produkt.

Jednym z obszarów ochrony jest zarejestrowanie jako znak towarowy koloru. Akurat ten typ znaku jest dość rzadko spotykany. Aby uzyskać taką rejestrację należy bowiem udowodnić, że dany kolor jest jednoznacznie kojarzony z firmą lub jej produktami. Oczywiście nie jest to możliwe do wykazania w przypadku stosowania kolorów, które są bardzo popularne, takich jak granatowy czerwony czy bordowy. Jest to jednak możliwe w przypadku posłużenia się niespotykaną w danej branży paletą barw. Przykładem tego typu rejestracji jest firmowy kolor Milki – fiolet czy jak wolą niektórzy lila. Barwa ta była na tyle niespotykana, że dała firmie możliwość zastosowania jej jako podstawowego wyróżnika marki. Fioletowa krowa, fioletowa tabliczka czekolady wszystko to nieodwołalnie kojarzy się z Milką i składa się na znak towarowy. Oczywiście nie oznacza to, że nikt inny nie może stosować takiego koloru, nie ma natomiast prawa zastosować go jako koloru dominującego żadna firma z branży cukierniczej. Co ważne, taki zakaz nie dotyczy jedynie określonego numeru wzornika Pantone (czyli ogólnie przyjętej międzynarodowej klasyfikacji kolorów), ale każdego koloru, który przez przeciętnego człowieka mógłby być z nim mylony. Znak towarowy może przybrać formę maskotki lub rysunkowej postać. Przykładem tego typu znaków objętych ochroną również w Polsce mogą być bohaterowie z reklam herbaty Tetley czy maskotka firmy Michelin.

Przestrzenny znak towarowy

Ochroną graficzną jako znak towarowy można objąć w niektórych przypadkach również sam produkt, poprzez zarezerwowanie jego nietypowego kształtu czy wzoru. W 2002 roku tego typu rejestracją objęto np. kształty odświeżaczy do powietrza produkowanych przez firmę Wariant. Prawdopodobnie większość osób słyszała, że znak towarowy może przybrać formę przestrzenną. Jednym z najsłynniejszych przykładów tego typu znaku jest szklana butelka Coca-Coli. To także znak towarowy. Choć o takich znakach nie słyszy się często, okazuje się, że są w Polsce dość popularne. W bazach Urzędu Patentowego można odnaleźć blisko 2500 znaków tego typu. Okazuje się również, że wspomniana butelka Coca-Coli wcale nie była pierwsza zarejestrowana jako taki znak towarowy. Najwcześniejszy tego typu znak został zgłoszony jako rejestracja międzynarodowa przez francuską firmę Pernod Ricard już w 1922 r., a w 1926 r. uzyskał ochronę. Z bardziej znanych produktów rejestrację jako przestrzenny znak towarowy uzyskały opakowania kremu Nivea w roku 1934, Coco-Chanel No 5 w roku 1949, a Maggi w roku 1959. Coca – Cola zarejestrowana została jako przestrzenny znak towarowy dopiero w roku 1963. Zajmuje dopiero 8 miejsce, za Polleną Lechią, która znak towarowy zarejestrowała już w 1960 roku. Ochrona opakowań jako przestrzenny znak towarowy jest najpopularniejsza w branży kosmetycznej i spożywczej. Najwięcej tego typu znaków chronionych jest w grupie napojów alkoholowych. Opakowanie w tych przypadkach często pozwala nie tylko na wyróżnienie produktu, ale również jego szybkie odnalezienie na półce. Czyli znak towarowy ma nie tylk funkcje ochronna, ale jest ważnym wyróżnikiem identyfikacji marki. Nabiera to szczególnej wagi ze względu na rosnące znaczenie sprzedaży samoobsługowej. Ostatnio po tego typu ochronę sięgają jednak również inne firmy, np. polskie rafinerie, które zgłaszają jako znaki przestrzenne opakowania swoich olejów. Należy przypuszczać, że znak towarowy i jego rola będzie jeszcze z czasem rosła. Samo opakowanie może być chronione również na kilka sposobów. Możliwe jest zgłoszenie go wraz z całą grafiką, albo z samym kolorem. W przypadkach, gdy forma jest szczególnie charakterystyczna, można też chronić sam kształt czy zarys opakowania. Należy podkreślić, ze ochrona nie dotyczy wyłącznie opakowań szklanych czy metalowych, takich jak butelki czy flakony. Z powodzeniem jako znak towarowy można zastrzec także opakowania z papieru. Przykładem tego typu znaku przestrzennego jest kartonik czekolady Toblerone posiadający charakterystyczny, trójkątny przekrój. To bardzo charakterystyczny, choć bardzo prosty znak towarowy. Jeszcze ciekawszym sposobem ochrony jest zgłoszenie samego produktu jako przestrzenny znak towarowy. Choć większość z nas prawdopodobnie tego nie wie, tak znane smakołyki jak ciastko Delicja, pojawiające się przed świętami czekoladki Wedla w postaci Świętego Mikołaja i bałwanków, wspomniany wcześniej batonik Toblerone czy wypiekane w Kazimierzu Dolnym słodkie bułeczki w kształcie kogucików są objęte ochroną prawną jako znak towarowy. Tego typu rejestracji można dokonać nie tylko w branży spożywczej. Znakami przestrzennymi są również długopis BIC, złoto-czarna bateria Duracell, odkurzacz Rainbow, but Reeboka, a nawet wyciśnięta z tubki czerwono-biało-różowa pasta Colgate. Wśród znaków przestrzennych zarejestrowanych w Polsce można znaleźć również znak towarowy przypominający budkę telefoniczną i zarejestrowany przez firmą owocowo-warzywną, będący prawdopodobnie odzwierciedleniem stoiska tej firmy.

Dźwiękowy znak towarowy

Kolejnym rodzajem znaku, stosunkowo najmniej popularnym jest dźwiękowy znak towarowy. Jako dźwiękowy znak towarowy istnieją rejestracje dokonane są na rzecz Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Intela i Dolby. Jak widać z powyższych przykładów istnieje bardzo wiele sposobów na ochronę marki. Znak towarowy pozwala na wiele różnych form ochrony. W rzeczywistości zapewnienie takiej ochrony zależy jednak od znajomości przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych i wyobraźni osób odpowiedzialnych za marki.

W uzyskaniu ochrony liczy się indywidualny pomysł i pierwszeństwo. Warto zgłosić je do ochrony już teraz, zanim zrobi to konkurencja. Szczególnie istotne jest to przy projektowaniu nazw. Słowny znak towarowy jest podstawą każdej marki.

Redesign, stylizacja logo

Redesign i stylizacja logo, nowy i lepszy wizerunek firmy

Identyfikacja i odróżnienie firmy jest podstawowym narzędziem budowania wysokiej świadomości marki i kształtowaniu lepszego od konkurentów wizerunku firmy. Jeżeli logo na tle konkurencji jest nudne, wygląda blado i archaicznie, warto przeprowadzić jego redesign. Redesign i stylizacja logo jest elementem repozycjonowania marki. Celem takich działań jest poprawa wizerunku firmy i wzmocnienie jej siły konkurencyjnej. ReBranding, czyli redesign i stylizacja logo, polega na budowaniu przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem przewagi wizerunkowej.

Redesign i stylizacja logo polega na takim jego zmodyfikowaniu, że zachowa ono stary charakter ale uzyska nową, lepsza formę. Czyli klienci będą dalej korzystali z reputacji firmy wybierając jej ofertę, ale zauważą, że firma idzie z duchem czasu, unowocześnia się i rozwija. Dla wielu rynków modyfikowanie symboliki firmy, redesign i stylizacja logo to cykliczny proces, który przeprowadzany jest raz na kilka lat. Tak jest w wypadku produktów konsumpcyjnych, na rynku motoryzacyjnym i w branżach technologicznych. Starzenie się grafiki jest procesem związanym ze zmianami stylistyki wzornictwa. Postęp techniczny, mody, innowacyjność, nowe standardy produkcji wymuszają na projektantach postęp i zmiany. Logo firmowe to komunikat czym jest firma, na jakim rynku działa i co ją pozytywnie odróżnia od konkurentów. Jeżeli nie będzie na czasie, cały wizerunek firmy będzie na tym cierpiał. Warto od czasu do czasu zestawić swoje logo z symbolami konkurentów i liderów wizerunkowych. Zastanowić się czy firmie nie jest potrzebna redesign i stylizacja logo.

Na czym polegać może redesign i stylizacja logo?

Istnieje kilka technik przeprojektowywania logo firmowego. Opierają się one na mniej lub bardziej intensywnym ingerowaniu w formę bazową. Oto kilka przykładów strategii zmian stylistyki logo. W projekcie stylizacji logo mogą pojawić się nowe elementy graficzne, czasami logo ulega uproszczeniu lub zmieniony na nowszy zostaje logotyp (forma graficzna nazwy firmowej). Często logo otrzymuje nową, przestrzenna formę. Częstym zabiegiem stylistycznym jest redesign i stylizacja logo poprzez nadanie nowej kolorystyki. Nie musi ona być zupełnie nowa, może zachowywać tonację ale uzyskać nowy wydźwięk gamy kolorystycznej. Elementem decydującym o sukcesie stylizacji logo jest zachowanie jego rozpoznawalnego dla klientów charakteru.

Rynek zmienia się z dnia na dzień Zmieniają się konkurenci, zmieniają upodobania klientów. Nie warto stać w miejscu, bo ci, którzy stoją zostają w tyle. Pomagamy firmom odmłodzić i unowocześnić wizerunek poprzez redesign i stylizacja logo. Rozumiemy tradycje i umiemy ja innowacyjnie wykorzystać do budowy nowego wizerunku firm. Logo firmowe to nie tylko grafika. W jego stylizacji najważniejsze nie są względy estetyczne a ingerencja w wizerunek i sposób postrzegania firmy na rynku. Przy projektowaniu nowej formy, przy redesign i stylizacja logo należy pamiętać o głównym celu projektu – o budowaniu odróżnienia od konkurentów.

Redesign i stylizacja logo, repozycjonowanie wizerunkowe firmy

Identyfikacja wizerunkowa firmy jest podstawowym elementem w budowaniu świadomości marki i kształtowaniu wizerunek firmy. Jeżeli logo na tle konkurencji jest nudne, wygląda blado i archaicznie, warto przeprowadzić redesign i stylizacja logo. Proces redesignu logo jest elementem repozycjonowania marki. Celem takich działań jest poprawa wizerunku firmy i wzmocnienie jej siły konkurencyjnej. Przestylizowane logo musi być tak zrealizowane, że dla klientów i partnerów firmy zmiana będzie na tyle mała, że od razu rozpoznają markę, ale na tyle duża, że zobaczą oni w nowej formie logo nowa wizje firmy. W tym tkwi siła zmiany logo. Nie na odrzuceniu reputacji i wizerunku, a na jego kreatywnym udoskonaleniu, rozwinięciu i podniesieniu na poziom wyższy. Takie podejscie z jednej strony zachowuje ciągłość pozytywnych cech marki, z drugiej strony daje firmie możliwość zmiany tych cech wizerunku, które utrudniają konkurencyjne działania rynkowe. Redesign i stylizacja logo jest sygnałem dla otoczenia, że firma sie zmienia.

Wizerunek firmy to odwzorowanie niepowtarzalnych i charakterystycznych dla firmy atrybutów. Każdy element oznakowania lub komunikacji firmy, począwszy od nazwy, przez symbol, logo, kolorystykę, identyfikacje wizualną i graficzną, aż po wszelkie akcydensy, materiały informacyjne i promocyjne buduje świadomość i wizerunek marki. Starzenie się grafiki jest procesem naturalnym, tak jak zmiana stylistyki wzornictwa. Postęp techniczny, zmiany mody, nowe standardy reprodukcji wymuszają na projektantach postęp i innowacyjność. Logo firmowe to komunikat czym jest firma, na jakim rynku działa i co ją pozytywnie odróżnia od konkurentów. Gdy obraz logo nie prezentuje oczkiwanego wizerunku potrzebny jest redesign i stylizacja logo.

Na czym polegać może redesign i stylizacja logo?

Redesign i stylizacja logo jako Uproszczenie logo. Polega na usunięciu elementów zbędnych, zamazujących wyraz znaku, rozpraszających uwagę. Tak postąpiło Apple usuwając kolorowe paski ze swojego logo, na rzecz prostej mono barwnej formy nadgryzionego jabłuszka.

Redesign i stylizacja logo jako Nadanie formy trójwymiarowej. To zabieg, który powoduje wzrost jakości plastycznej logo. Logo Xerox to przestrzenna czerwona kula z pasami ją obiegającymi.

Redesign i stylizacja logo jako Zmiana kolorystyki. Nowe kolory, nowa gama kolory zmienia jego wyraz, natomiast forma znaku pozostaje ta sama, tak samo rozpoznawalna dla klientów. Tak postapił IBM wprowadzając pasiaste logo w barwie niebieskiej.

Redesign i stylizacja logo jako Zmiana kompozycji. Polega na położeniu akcentów plastycznych na inne niż dotychczas elementy grafiki. Logo Kodaka ograniczyło się do prostego napisu w czerwonym kolorze, zniknęło charakterystyczne czerwono żółte tło.

Redesign i stylizacja logo jako Zmiana wyrazu logo. Ta sama forma graficzna ale prezentowana innymi elementami plastycznymi. Pepsi ma w logo obecnie uśmiechnięte niebiesko czerwone koło.

Rynek zmienia się z dnia na dzień. Zmieniają się konkurenci. Zmieniają upodobania klientów. Nie warto stać miejscu, bo ci którzy stoją zostają w tyle. Pomagamy firmom odmłodzić i unowocześnić wizerunek. Rozumiemy tradycje i umiemy ja innowacyjnie wykorzystać do budowy nowego wizerunku firm. Warto zainwestowac niewielkie środki w redesign i stylizacja logo, aby uzyskac zwrot z inwestycji w binzesie.

Jaki powinien być system identyfikacji wizualnej? Idea redesign i stylizacja logo.

Po pierwsze firma musi mieć indywidualny charakter i własny styl. Projektowanie identyfikacji wizualnej nie polega na oznakowaniu jak największym logo elementów działania firmy. Potrzeba przeanalizować oznakowanie konkurentów i zastanowić się jakimi elementami można się od nich odróżnić i wyróżnić. Lekarstwem na podobieństwo jest redesign i stylizacja logo. Po drugie musi być kompletny i konsekwentny. Oznakować należy wszystkie elementy działania firmy. Oszczędności w oznakowaniu firmy zmniejszają szanse na jej zauważenie i zapamiętanie. Konsekwentny, to znaczy zachowujący jednakowe wzornictwo oznakowania na wszystkich elementach. Czyli te same motywy plastyczne powinny łączyć oznakowanie wizytówki i tablicy informacyjnej na budynku. Redesign i stylizacja logo pomaga zachowac spójność. Po trzecie musi być dostosowany do charakteru i sposobu działania firmy. W zależności od rynku, sposoby działania i charakteru firmy różne grupy elementów pełnią wiodącą rolę w identyfikacji marki. Dla firmy transportowej oznakowanie samochodów jest elementem o kluczowym znaczeniu. Dla banków oznakowanie placówek pełni dominującą rolę z identyfikacji firmy. Dla przykładu firmy ubezpieczeniowe komunikują się z klientami za pomocą druków: regulaminów i polis. Nie znaczy to, że firmy te nie stosują innych elementów identyfikacji, lecz ich znaczenie jest niewspółmiernie mniejsze dla kształtowania obrazu i reputacji firmy. Redesign i stylizacja logo pozwala zachować wyróżnienie marki.

Celem każdej firmy jest rozwój, który przejawia się w wejściu na nowe rynki, poszerzeniu oferty czy w fuzji, akwizycji lub zmianie oferty. Codzienne zmiany na rynku, zmiany w otoczeniu konkurencyjnym powodują, że stare logo traci na atrakcyjności. Wtedy logo na tle konkurencji wygląda nudno i nieatrakcyjnie. To sytuacja, kiedy trzeba ingerować w formę logo. To sytuacja gdy potrzebny jest redesign i stylizacja logo.

Księga logo

Księga logo to podręcznik zawierający komplet informacji o marce. Dzięki niej komunikacja firmy jest spójna, skoncentrowana na najważniejszych elementach prezentacji marki. Koncentracja jest o wiele bardziej skuteczna niż bezładne masowe działania reklamowe.

Księga logo – praktyczne narzędzie brandingu.

Księga logo to zestawienie w jednym dokumencie wszelkich informacji i wzorców niezbędnych do budowania wizerunku firmy. Zawiera standardy stosowania symboliki firmowej i systemu identyfikacji wizualnej. Księga logo to dokument zbierający w jednym miejscu szczegółową dokumentację techniczną i instrukcje do budowania świadomości marki na rynku. Czym większa firma, tym większe znaczenie księgi. Gdy firma działa przez wiele oddziałów, lub gdy posiada złożona strukturę jako grupa kapitałowa, posiadanie zebranej w jedno miejsce i zawsze aktualnej dokumentacji nabiera szczególnego znaczenia. Chodzi zarówno o jednakowy wyraz każdego nadawanego przez firmę komunikatu, jak i obniżenie kosztów działania firmy. Dzięki spójności komunikacji całej firmy pojawiają się synergie wizerunkowe. Księga logo ma więc zastosowania czysto praktyczne.

Co zawiera wartościowa księga logo?

Księga logo (inne nazwy: logobook, folder symbolu, księga znaku, lookbook, Brandbook) opisuje zasady stosowania symboliki werbalnej (nazwa firmowa, nazwy produktów, nazwy usług, slogan firmowy, hasła reklamowe) i symboliki wizualnej (logo firmy, znak firmowy, znaki towarowe, kolorystyka, logotyp lub logoznak). Księga logo, w części dotyczącej symboliki werbalnej, zawiera zasady pisowni i stosowania nazwy. W części dotyczącej symboliki wizualnej opisana jest budowa logo i wszelkich jego odmian. Księga zbiera w jeden dokument zasady pozycjonowania na płaszczyźnie oraz w zestawieniu z innymi formami graficznymi, opis czcionek firmowych, kolorów firmowych. Księga logo prezentuje także przykłady niedozwolonego stosowania. Ideą księgi jest zasada, że to co w księdze nie jest zawarte nie może być stosowane. Wtedy wszystkie listy w firmie wyglądają podobnie, oznakowanie budynków prezentuje jedna organizację, komunikaty reklamowe kojarzone są z jedna firmą.

Księga logo jako element księgi identyfikacji wizualnej.

Księga logo może być integralną częścią księgi identyfikacji wizualnej lub występować samodzielnie. Przeznaczona jest dla pracowników firmy, wykonawców nośników identyfikacji wizualnej, agencji reklamowych, firm PR, dziennikarzy itp. Spełnia bardzo ważną rolę w przypadku firm o rozbudowanej strukturze organizacyjnej i w grupach kapitałowych, ułatwiając zarządzanie symboliką grupy. Księga logo w grupie firm, holdingu, grupie kapitałowej powinna zawierać logo wszystkich firm.

Księga logo – katalog wzorców i standardów

Forma pod jaką może występować księga logo, zależna jest od sposobu jej wykorzystania. Księga logo może występować w formie elektronicznej lub tradycyjnej – drukowanej. Najwygodniejszą formułą dokumentacji jest elektroniczny podręcznik dostępny za pośrednictwem strony internetowej. Taka forma pozwala na bieżące aktualizacje, uzupełniania i zmiany. Poprzez dostęp internetowy, możliwe jest budowanie uprawnień, zarówno obejmujących dostęp do materiałów jak i możliwości ingerowania w treść księgi logo. Dobrze zaprojektowana księga logo jest silnym narzędziem marketingu wewnętrznego. Zamknięte w księdze normy podnoszą jakość reprodukowania symboliki firmowej, a przez to wpływają na budowanie świadomości marki. Dodatkowym argumentem za opracowaniem księgi identyfikacji i księgi logo jest obniżenie kosztów produkcji elementów identyfikacji i zdecydowane poprawienie jakości prezentacji logo firmowego. Pozwalają bowiem na centralizacje zamówień, opisuje ekonomiczne technologie i upraszcza procedury.

Księga logo a znaki handlowe.

Logo, symbole i znaki towarowe to podstawowe narzędzia marketingowe jakimi posługuje się każda firma. Często ich znajomość rynkowa prowadzi do prób podrabiania lub podszywania się pod markę. Księga logo może zajmować się jszcze jednym ważnym aspektem marketingu – prezentuje znaki towarowe. Warto zadbać o monopol patentowy na stosowanie logo. Możliwe jest to poprzez rejestrację logo jako graficzny znak towarowy. Jeszcze bardziej wartościowe jest uzyskanie ochrony prawnej na nazwę firmy. Można ją zarejestrować i chronić jako słowny znak towarowy. Ochrona taka gwarantuje działanie na rynku pod nazwą tylko naszej firmie. Żadna inna firma nie może używać identycznej lub nawet podobnej nazwy. Bez zgłoszenia znaku do Urzędu Patentowego jest to mocno utrudnione. Księga logo dodatkowo może zawierać instrukcje, jak powinni zachowywać się pracownicy, gdy zauważą podobne logo lub nazwy.