Księga logo – narzędzie nowoczesnego brandingu.

Księga logo to podręcznik zawierający komplet informacji o marce. Dzięki niej  komunikacja firmy jest spójna, skoncentrowana na najważniejszych elementach prezentacji marki. Koncentracja jest o wiele bardziej skuteczna niż bezładne masowe działania reklamowe.

Księga logo – praktyczne narzędzie brandingu.

Księga logo to zestawienie w jednym dokumencie wszelkich informacji i wzorców niezbędnych do budowania wizerunku firmy. Zawiera standardy stosowania symboliki firmowej i systemu identyfikacji wizualnej. Księga logo to dokument zbierający w jednym miejscu szczegółową dokumentację techniczną i instrukcje do budowania świadomości marki na rynku. Czym większa firma, tym większe znaczenie księgi. Gdy firma działa przez wiele oddziałów, lub gdy posiada złożona strukturę jako grupa kapitałowa, posiadanie zebranej w jedno miejsce i zawsze aktualnej dokumentacji nabiera szczególnego znaczenia. Chodzi zarówno o jednakowy wyraz każdego nadawanego przez firmę komunikatu, jak i obniżenie kosztów działania firmy. Dzięki spójności komunikacji całej firmy pojawiają się synergie wizerunkowe. Księga logo ma więc zastosowania czysto praktyczne.

Księga logo – narzędzie nowoczesnego brandingu.

Księga logo – narzędzie nowoczesnego brandingu.

Co zawiera wartościowa księga logo?

Księga logo (inne nazwy: logobook, folder symbolu, księga znaku, lookbook, Brandbook) opisuje zasady stosowania symboliki werbalnej (nazwa firmowa, nazwy produktów, nazwy usług, slogan firmowy, hasła reklamowe) i symboliki wizualnej (logo firmy, znak firmowy, znaki towarowe, kolorystyka, logotyp lub logoznak). Księga logo, w części dotyczącej symboliki werbalnej, zawiera zasady pisowni i stosowania nazwy. W części dotyczącej symboliki wizualnej opisana jest budowa logo i wszelkich jego odmian. Księga zbiera w jeden dokument zasady pozycjonowania na płaszczyźnie oraz w zestawieniu z innymi formami graficznymi, opis czcionek firmowych, kolorów firmowych. Księga logo prezentuje także przykłady niedozwolonego stosowania. Ideą księgi jest zasada, że to co w księdze nie jest zawarte nie może być stosowane. Wtedy wszystkie listy w firmie wyglądają podobnie, oznakowanie budynków prezentuje jedna organizację, komunikaty reklamowe kojarzone są z jedna firmą.

Księga logo jako element księgi identyfikacji wizualnej.

Księga logo może być integralną częścią księgi identyfikacji wizualnej lub występować samodzielnie. Przeznaczona jest dla pracowników firmy, wykonawców nośników identyfikacji wizualnej, agencji reklamowych, firm PR, dziennikarzy itp. Spełnia bardzo ważną rolę w przypadku firm o rozbudowanej strukturze organizacyjnej i w grupach kapitałowych, ułatwiając zarządzanie symboliką grupy. Księga logo w grupie firm, holdingu, grupie kapitałowej powinna zawierać logo wszystkich firm.

Księga logo – katalog wzorców i standardów

Forma pod jaką może występować księga logo, zależna jest od sposobu jej wykorzystania. Księga logo może występować w formie elektronicznej lub tradycyjnej – drukowanej. Najwygodniejszą formułą dokumentacji jest elektroniczny podręcznik dostępny za pośrednictwem strony internetowej. Taka forma pozwala na bieżące aktualizacje, uzupełniania i zmiany. Poprzez dostęp internetowy, możliwe jest budowanie uprawnień, zarówno obejmujących dostęp do materiałów jak i możliwości ingerowania w treść księgi logo. Dobrze zaprojektowana księga logo jest silnym narzędziem marketingu wewnętrznego. Zamknięte w księdze normy podnoszą jakość reprodukowania symboliki firmowej, a przez to wpływają na budowanie świadomości marki. Dodatkowym argumentem za opracowaniem księgi identyfikacji i księgi logo jest obniżenie kosztów produkcji elementów identyfikacji i zdecydowane poprawienie jakości prezentacji logo firmowego. Pozwalają bowiem na centralizacje zamówień, opisuje ekonomiczne technologie i upraszcza procedury.

Ksiega logo a znaki handlowe.

Logo, symbole i znaki towarowe to podstawowe narzędzia marketingowe jakimi posługuje się każda firma. Często ich znajomość rynkowa prowadzi do prób podrabiania lub podszywania się pod markę. Księga logo może zajmować się jszcze jednym ważnym aspektem marketingu – prezentuje znaki towarowe. Warto zadbać o monopol patentowy na stosowanie logo. Możliwe jest to poprzez rejestrację logo jako graficzny znak towarowy. Jeszcze bardziej wartościowe jest uzyskanie ochrony prawnej na nazwę firmy. Można ją zarejestrować i chronić jako słowny znak towarowy. Ochrona taka gwarantuje działanie na rynku pod nazwą tylko naszej firmie. Żadna inna firma nie może używać identycznej lub nawet podobnej nazwy. Bez zgłoszenia znaku do Urzędu Patentowego jest to mocno utrudnione. Księga logo dodatkowo może zawierać instrukcje, jak powinni zachowywać się pracownicy, gdy zauważą podobne logo lub nazwy.


WordPress SEO var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-15414957-2']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();