Nazwa prawna a nazwa marketingowa. Zasady stosowania.

Jeżeli w pełnym brzmieniu firmy spółki pojawia się sformułowanie „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo” to w dokumentach prawnych firmy nie można posługiwać się skrótem „PPH”. Nazwa prawna musi być używana konsekwentnie. To znaczy, że używanie wszystkich innych akronimów podlega takiemu samemu ograniczeniu. Chyba, że nazwa stosowana będzie jako nazwa marketingowa w nieformalnej komunikacji firmy.

Nazwa prawna firmy

Przepisy ustawy o KRS jak i inne rozporządzenia nie przewidują możliwości wpisania do rejestru przedsiębiorców informacji o przyjętym przez spółkę skrócie firmy. Chodzi o to, aby nazwa firmy jednoznacznie określała przedsiębiorcę. Wynika z tego, że nie ma możliwości posługiwania się przez spółkę oficjalnym i legalnym skrótem brzmienia jej firmy. Można jednak posługiwać się skrótem rodzaju spółki. Na przykład zapisy „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.” mogą zastąpić pełen zapis „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Taka nazwa prawna, i takie możliwości prezentacji firmy, dają firmom poszczególne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Nazwa prawna musi być jednoznaczna i nie może w żadnym wypadku wprowadzać w błąd.

Nazwa prawna a nazwa marketingowa

Nazwa prawna a nazwa marketingowa

Przykłady zapisu firmy jako nazwa prawna:

CODES Strategie spółka z ograniczona odpowiedzialnością

CODES Strategie spółka z o.o.

CODES Strategie sp. z o.o.

Nazwa marketingowa firmy

W komunikacji marketingowej nie ma sensu stosować opisów pełnej formy nazwy prawnej. Skróty rodzaju spółki, na przykład „SA” lub „spółka z o.o.”, czy to w formie pełnej czy skróconej mogą zostać pominięte. Nazwa marketingowa służy do lansowania firmy i budowania jej świadomości. Nazwa marketingowa ma wyróżniać ofertę firmy spośród ofert konkurencyjnych. Oddzielne przepisy określają zasady oznakowywania producentów produktów. Nazwa marketingowa jest także podstawą zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego. Forma prawna nazwy jako znak towarowy nie ma sensu. Chodzi bowiem o ochronę wyróżnienia jakie daje nazwa marketingowa, a nie jej formy prawnej. Ten aspekt ochrony zapewnia KRS – nie można zarejestrować spółki o nazwie identycznej z już wpisana do rejestru. Czyli nie jest wykluczone stosowanie nazwy marki do nieoficjalnego prezentowania firmy, na przykład w materiałach reklamowych albo do oznakowania marketingowego produktów czy opakowań. Podobnie sprawa ma się z rejestracją nazwy domeny internetowej. Domena bowiem to także nazwa marketingowa.

Przykłady zapisu marki jako nazwa marketingowa:

CODES Strategie

CODES

codes-strategie.pl

codes.pl

Wzorcowy zapis nazwy firmy.

Firmy często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych stosowania różnych form zapisu swojej prawnej nazwy firmy. Szczególnie ważne jest to w wypadku spółek prawa handlowego. Cudzysłów, myślnik lub inny znak typograficzny może być przyczyną kłopotów.

W konsekwencji niekonsekwentnego posługiwania się zapisem nazwy w dokumentach pojawiają się różne formy zapisu nazwy firmy. Firmy bardzo często posługują się różnymi zapisami nazwy firmy. Raz zapisują nazwę firmy ze wszystkimi znakami typograficznymi, w innych przypadkach te znaki pomijają. Dosłowność zapisu nazwy firmy jest koniecznością i obowiązkiem przedsiębiorcy. Znaczy to, że jeżeli spółka zapisała swoją nazwę w umowie założycielskiej, to w takiej formie powinna również ją zgłosić do rejestru KRS, a następnie konsekwentnie stosować ją w obrocie gospodarczym. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek jednakowego zapisu nazwy firmy w umowach, pismach urzędowych i dokumentach księgowych. Działanie bez konsekwencji może mieć konsekwencje prawne.

Zapis nazwy firmy w umowie założycielskiej jest wzorcem

Jeśli jakiś znak jako element firmy (nazwy firmy) jest zapisany w KRS, pojawia się w statucie lub umowie, to w sensie prawnym jest integralną częścią nazwy firmy. Znaki takie jak cudzysłów czy myślnik, są umieszczone w specjalnie przygotowanej normie określające znaki pisarskie. Wzornik ten stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego sposobu prowadzenia rejestrów KRS. Załącznik ten opisuje szczegółowo treść i formę wpisów w rejestrach KRS. Znaczy to, że każdy zapisany znak jest uznawany jako element oznaczenia firmy przedsiębiorcy. Czyli znaki typograficzne są tak samo traktowane jak każda litera alfabetu. Nazwa firmy jest jej podstawowym wyróżnikiem. Warto się zastanowić czy dodatki w zapisie nazwy firmy przynoszą jakość korzyść, czy są podstawa zamieszania i kłopotów. Proste jest lepsze. Także jako zapis nazwy firmy.


WordPress SEO var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-15414957-2']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();