PKO BANK POLSKI

PKO Identity

PKO Identity

Rebranding największego polskiego banku.

PKO Bank Polski jest największym polskim bankiem detalicznym,z tradycjami sięgającymi 90 lat. Pod koniec zeszłego wieku dynamiczne zmiany zachodzące na rynku finansowym oraz szybko rosnąca konkurencja banków polskich i zagranicznych, a tym samym rosnące wymagania klientów, spowodowały konieczność wprowadzenia wielu poważnych zmian. Zmiany w sposobie prowadzenia przez bank biznesu należało wesprzeć działaniami mającymi na celu repozycjonowanie marki oraz dopasowanie jej do nowego biznesu i przygotowanie PKO Banku Polskiego do debiutu giełdowego.

W ramach prac wyodrębniono charakterystyczne, pożądane elementy symboliki werbalnej i graficznej banku, a następnie wykorzystano je w komunikacji z otoczeniem oraz przystosowano do skutecznej prezentacji produktów i oferty. Oddziaływanie elementów symboliki rozciągnięto na obszary działania banku oraz spółki zależne w ramach monolitycznej struktury grupy kapitałowej, uzyskując efekt skali i synergii działających w niej podmiotów.

Efektem kilkuletniego procesu repozycjonowania marki stała się stopniowa poprawa reputacji oraz zmiana wizerunku banku i jej spółek zależnych, coraz powszechniej postrzeganych jako organizacja silna, stabilna i pewna, zapewniająca wysoki poziom usług, skutecznie konkurująca z markami międzynarodowymi w szerokim zakresie usług sektora bankowego.

Zakres zrealizowanych prac:

  • Zmiana nazwy banku
  • Rebranding logo
  • Opracowanie księgi logo
  • Identyfikacja wizualna firmy
  • Opracowanie księgi identyfikacji
  • System oznakowania placówek
  • Architektura oferty banku
  • Identyfikacja wizualna holdingu
  • Nazewnictwo produktów
  • Identfikacja wizualna spółek

Dodaj komentarz

*


WordPress SEO var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-15414957-2']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();