Identyfikacja Wizualna Firm (Corporate Identity)

CODES Identity Realizujemy projekty dla nowych firm, rozwijamy istniejące opracowania i przeprowadzamy rebranding marek. Celem naszych prac jest efektywny wizerunek marek. Na rynku wyróżnia nas strategiczne podejście do projektów – pomagamy firmom budować wizerunkową przewagę konkurencyjną. Opracowaliśmy i wdrożylismy ponad 700 projektów.

Wizerunek i identyfikacja wizualna i firm to:

- Strategie wizerunkowe i strategie pozycjonowania firm.

- Projektowanie identyfikacji wizualnej nowych firm.

- Rebranding jako zmiana wizerunku firm.

- Księga identyfikacji. Księga logo.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Wizerunek

Nie każdy wizerunek marki jest dobry. Celem budowy i zarządzania wizerunkiem jest pozytywne wyróżnienie się marki od konkurentów, uzyskanie większej rozpoznawalności na rynku oraz znajomości oferty wśród potencjalnych klientów oraz efektywne wspieranie sprzedaży.

Czym jest wizerunek marki?

W dobie silnej konkurencji zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami nabrały istotnego znaczenia. Jednym z takich zagadnień, obejmujących samą firmę jako organizację jest jej wizerunek marki. Pod tym pojęciem rozumiana jest „osobowość” marki, to znaczy unikalny zespół cech wyróżniających firmę spośród konkurentów. Unikalny wizerunek marki decyduje o niepowtarzalności i jej indywidualności. Przekłada się to na przewagę konkurencyjną firmy na rynku. Corporate Identity to nie oznakowanie, a strategia budowania wyróżnienia marki. To spójny program zintegrowania wszystkich działań w celu wzmocnienia unikalnego wizerunku. Firma nie może być nijaka i podobna do innych firm na rynku. Wizerunek marki musi ja wyróżniać. W tłumie przechodniów na ulicy zauważamy tylko niektórych. W tłumie firm tylko nieliczne mają wyróżniający wizerunek. Corporate Identity to umiejętność spojrzenia na swoją firmę z perspektywy całego rynku, porównania jej do konkurentów i zdecydowanie jakie wyróżnienie jest najwłaściwsze.

Co tworzy wizerunek marki?

Wizerunek marki tworzą wszystkie elementy jakimi firma prezentuje się i działa na rynku. Najprostszym elementem kształtującym wizerunek marki jest identyfikacja werbalna i identyfikacja wizualna. Należy zwrócić uwagę, że samo posiadanie logo firmy i identyfikacji wizualnej nie gwarantuje sukcesu wizerunkowego. Image firmy musi być tak dobrany do specyfiki przedsiębiorstwa, aby był zgodny z wizją i strategią działania firmy, zrozumiały dla klientów i atrakcyjny dla otoczenia. Ponadto wizerunek marki powinien być dobrze przez otoczenie przyjmowany i pozytywnie wyróżniający na tle konkurentów. Nie chodzi o to abyśmy byli inni, ale abyśmy byli postrzegani jako lepsi. Na wizerunek składa się cały system zachowań firmy, sposoby prezentacji pracowników. Komunikacja firmy, czyli działania Public Relations i reklama są kolejna grupa elementów powiązanych z kształtowaniem wizerunku.

Wizerunek marki jest zmienny. Trzeba nim zarządzać. Kształtowanie wizerunku marki firmy polega na poszukiwaniu własnego indywidualnego stylu. Dopiero gdy wizerunek marki wyróżnia na rynku i od konkurentów, wspiera nasze działania handlowe. W wypadku firma upodabnia do otoczenia, wizerunek odróżnia a nie wyróżnia, jako narzędzie konkurowania pozostaje walka cenowa. Celem kształtowania wizerunku nie może być dorównywanie otoczeniu a jego wyprzedzenie. Bez wyróżniającego wizerunku trudno mówić o skutecznym marketingu. Słaby i nieefektywny image, nijaka identyfikacja wizualna, nudna nazwa, brak indywidualności nie wspierają realizacji strategii biznesowej. A to skutkuje kłopotami w realizacji założonych celów biznesowych, słabą sprzedażą i niższymi marżami. Zastosowanie w praktyce tej prostej logiki wymaga jednak wyjątkowej konsekwencji i stałego monitorowania czy wizerunek marki się nie zdewaluował. Konkurencja cały czas się zmienia, klienci uczą się rynku i zmieniają swoje upodobania, pojawiają się nowe produkty. Kształtowanie wizerunku jest procesem ciągłym, tak jak konkurowanie.

Jak kształtować unikalny wizerunek marki?

Wizerunek marki to odwzorowanie niepowtarzalnych i charakterystycznych dla marki atrybutów. Każdy element prezentacji, oznakowania lub komunikacji firmy, począwszy od nazwy, przez symbol, logo, kolorystykę, identyfikacje wizualną i graficzną, aż po wszelkie akcydensy, materiały informacyjne i promocyjne, kształtuje wizerunek marki.

Na wizerunek marki składają się następujące elementy: identyfikacja werbalna (nazwy, slogany, hasła) i identyfikacja wizualna (logo, system identyfikacji wizualnej), formy komunikacji marketingowej (materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne) oraz system zachowań pracowników i reprezentantów firmy (zwany także kulturą organizacji). Wszystkie cztery rodzaje elementów identyfikujących markę muszą się ze sobą wspierać w ramach jednego spójnego systemu. Mamy wtedy do czynienia z synergią wizerunkową. Koszty i nakłady na wizerunek marki są mniejsze i wykorzystywane bardziej efektywnie.

 

Jak zmienia się wizerunek marki w czasie?

Najczęstszym powodem zmiany wizerunku marki firmy jest zmiana strategii biznesowej firmy. Rozszerzenie działalności, wprowadzenie nowych ofert, wejście na nowe rynki czy komunikacja z nową grupą klientów prowadzi do konieczności zmiany lub wymaga dostosowania wizerunku do nowej pozycji rynkowej. Wizerunek marki jest tym bardziej dynamiczny, im bardziej konkurencyjny jest rynek na którym działa firma. Dlatego o repozycjonowaniu marki i rebrandingu najczęściej słyszymy w branżach rosnących, na rynkach rozwijających się i w innowacyjnych obszarach biznesu.

Innym powodem zmian wizerunku firmy są działania konkurencji. Klienci oceniają rynek jako całość, jeżeli jedna lub kilka firm działających na rynku zmieni się, wpływa to na zmianę pozycji wizerunkowej każdego z konkurentów. Wyobraźmy sobie, że jedna z firm wprowadziła na rynek nowoczesny i innowacyjny produkt. Może ona łatwo zawłaszczyć sobie wizerunek lidera rynkowego. Jeżeli wizerunek marki się nie zmieni, straci indywidualność i wyróżnienie.

Wizerunek marki może się zmienić z wyniku negatywnych wydarzeń, które dotknęły firmę lub cały rynek. Słaby serwis, problemy z jakością produktu, nieterminowość lub niedotrzymanie obietnic może zdewaluować wizerunek marki. Zmiany technologiczne, zmiany w kanałach dystrybucji, nowe podejście do klienta, innowacyjne modele działania zmieniają obraz i postrzeganie całych branż. Wizerunek marki zależny jest nie tylko do działań przedsiębiorstwa, ale i od uwarunkowań zewnętrznych.

Rebranding a wizerunek marki.

Lekarstwem na powyższe sytuacje jest rebranding marki, czyli ingerowanie w wizerunek marki. Najefektywniejsze i najszybsze jest wprowadzenie zmian w identyfikacji werbalnej i wizualnej marki. Właśnie zmiana identyfikacji wizualnej a nie kosztowne kampanie reklamowe, najlepiej wspierają zmiany wizerunku. Jest tak dlatego, że zmiana identyfikacji pozostawia ślad na długo a kampania reklamowa trwa tylko tyle ile publikacje w mediach. Oczywiście nie zawsze konieczne jest ingerowanie w symbolikę marki. Taka sytuacja ma miejsce gdy wizerunek marki bardzo odstaje od potrzeb firmy, lub gdy zmiany potrzebne są w bardzo krótkim czasie.

Zmiana Corporate Identity a wizerunek marki.

Księga marki zawiera opis idealnego wizerunku firmy oraz: system identyfikacji werbalnej i identyfiakcja wizualna. Jest to instrukcja opisująca nowy docelowy wizerunek marki i elementy, które mają go lansować. Księga identyfikacji wizualnej to podręcznik opisujący budowę oraz jak ma być stosowana identyfikacja werbalna i identyfikacja wizualna firmy lub grupy firm. Identyfikacja wizualna jako Księga (inne nazwy: Księga Tożsamości Marki, corporate identity guide book, corporate identity manual) to kompendium wiedzy na temat sposobów i zasad stosowania systemu identyfikacji wizualnej. Znaleźć się w niej powinny wszelkie niezbędne informacje, zalecenia i wskazówki na temat stosowania symboliki firmowej, stosowanych kolorów i typografii firmowej. Ale najważniejszą częścią tego opracowania jest opis, jaki ma być docelowy wizerunek marki. Powinien on zawierać opis jaki jest wizerunek marki w kontekście konkurentów, wyróżniki firmy, elementy kształtowania przewagi wizerunkowej, atrybuty marki, opis jej osobowości, wartości, skojarzenia.

Księga systemu identyfikacji wizualnej (SIW) jest jedynie materiałem zawierającym projekty oznakowania nośników identyfikacji lub opakowań produktów danej marki. Opisuje wytyczne dotyczące sposobu wykorzystywania tych nośników. Bez księgi marki jest niewiele warta, bo mówi jak firma ma być inna od konkurentów, a nie dlaczego będzie postrzegana jako lepsza. Wizerunek marki to nie logo, to nie nazwa, ale sposób w jaki myślą o naszej firmie klienci i konsumenci. Wizerunek marki jest poza firmą. Wizerunek marki istnieje w świadomości otoczenia zewnętrznego.

Identyfikacja wizualna firm

Identyfikacja wizualna to narzędzie komunikacji, które prezentuje klientom jak firma wygląda, czym się zajmuje i co wyjątkowego oferuje. Każda z firm ma swój indywidualny, odróżniający od konkurentów wizerunek. Celem projektowania jest taka identyfikacja, dzięki której wizerunek firmy wyróżnia się na tle konkurentów.

Identyfikacja wizualna.

Wizerunek można zdefiniować jako postępowe i aktywne zarządzanie wszystkimi aktywami firmy, tworzenie informacji, czym jest, jak się zmienia i dokąd zmierza, oraz co wyróżnia ją od innych organizacji o podobnym profilu działalności. Dobry wizerunek prezentuje firmę dostawcom, klientom, konkurentom, lokalnej społeczności (całemu otoczeniu i wszystkim interesariuszom). Łatwo zauważamy, że są firmy, które bardzo wyraźnie odróżniają się od konkurentów. Zauważymy też, że otoczenie jest lepiej nastawione do firm wyróżniających się na rynku. Identyfikacja wizualna pomaga lansować wizerunek rynkowy marki i firmy.

Identyfikacja wizualna firmy prezentuje markę za pomocą różnych form komunikacji: stosowanej przez firmę nazwy, logo, symboliki, kolorystyki, oznakowania produktów i materiałów informacyjnych o produktach, oznakowanie budynków, czy w końcu stronę internetową. Identyfikacja wizualna, poprzez powielanie oznakowania buduje znajomości firmy oraz jej oferty. Jeszcze silniejszy efekt osiąga się dzięki kontroli spójności wszystkich elementów identyfikujących firmę. Na kompletny system Corporate Identity składają się: identyfikacja werbalna (nazwa, slogan firmowy, hasła), identyfikacja wizualna (logo oraz jego zastosowanie) oraz komunikacja firmy. Wszystkie te trzy rodzaje elementów kształtujących wizerunek muszą być ze sobą we wzajemnej relacji i interakcji. Identyfikacja wizualna, gdy jest spójna ze wszystkimi elementami prezentacji i komunikacji marki, podnosi efektywność działań marketingowych, zwiększa świadomość marki i lepiej prezentuje ofertę firmy.

Identyfikacja wizualna – logo firmy

Logo przedsiębiorstwa, podobnie jak nazwa marketingowa, to strategiczny element identyfikacji przedsiębiorstwa. Identyfikacja wizualna opiera sie na logo firmy. Logo firmy pełnią funkcje herbów i godeł XXI wieku, służą identyfikacji i wyróżnianiu firm i przedsiębiorstw. Są także odwzorowaniem aspiracji firmy, jej pozycji na rynku oraz nośnikiem podstawowych komunikatów marketingowych. Marki stanowią coraz bardziej znaczącą część wartości przedsiębiorstw. Identyfikacja wizualna, która lansuje logo i markę, ma na to znaczący wpływ. Znaczenie nazwy i logo przedsiębiorstwa w strukturze majątku firm najlepiej obrazuje fakt, iż wartość najbardziej uznanych marek niejednokrotnie przewyższa wartości księgowe i materialne w firmie. Aby tak było, logo przedsiębiorstwa i jej nazwa muszą być chronione prawnie, a firma musi posiadać wszystkie dokumenty związane z prawami własności. Przykładem może tu być marka Apple, której wartość marki zdecydowanie przewyższa wartość aktywów materialnych. Nadgryzione jabłuszko, jako logo firmy, jest unikalnym symbolem firmowym i wzorcem. Identyfikacja wizualna tej marki, dzięki prostocie logo i jakości wzornictwa przemysłowego jest jednym z najważniejszych składowych wizerunku tej marki.

Identyfikacja wizualna – kolory i kolorystyka.

Identyfikacja wizualna obejmuje projekty logo firmy w formie znaków graficznych oraz jego zastosowanie do oznakowania elementów działania firmy. Bardzo ważnym elementem identyfikującym firmę jest kolorystyka. Kolory często kojarzymy z konkretnymi markami. Kolor czerwony to Coca-Cola, żółty to DHL, pomarańczowy to Orange, jasno zielony to Android. Kolory stały się integralnym elementem prezentacji tych marek. Nie da się ich pomylić, a w wielu wypadkach kolor może być zarezerwowany dla firmy w całej branży. Taki status ma fioletowy na rynku słodyczy, na który monopol patentowy uzyskała Milka. Dobór odpowiednich kolorów do kształtu logo i znaku graficznego ułatwia jego przyswojenie i zapamiętanie przez odbiorcę. Ponadto, instytucje zajmujące się określoną działalnością mogą tę aktywność podkreślić za pomocą barw. Na przykład identyfikacja wizualna organizacji koncentrujących się na ochronie środowiska zawiera w swoim logo zazwyczaj barwy “ekologiczne”, takie jak: zielony, żółty, brązowy. Identyfikacja wizualna nie istnieje bez koloru.

Identyfikacja wizualna – wzorce i standardy.

Identyfikacja wizualna zebrana jest w standardy w jednym dokumencie. Księga systemu identyfikacji wizualnej to kompletny podręcznik zawierający zasady budowy i stosowania systemu identyfikacji wizualnej firmy. Księga Identyfikacji Wizualnej to katalog wiedzy na temat sposobów i zasad stosowania logo firmowego, znaków towarowych, graficznych oznaczeń marek. Zawiera wszelkie niezbędne informacje, zalecenia i wskazówki na temat stosowania symboliki firmowej (nazwy, logo, znaków towarowych), stosowanych kolorów i typografii firmowej. Księga identyfikacji jest wewnętrznym dokumentem katalogującym projekty oznakowania wszystkich nośników identyfikacji, opakowań produktów, materiałów reklamowych. Rozbudowane księgi identyfikacji zawierają ponadto katalogi zdjęć, opisy technologii produkcji nośników identyfikacji, formularze zamówień, procedury realizacji prac. Zawarte w księdze identyfikacji wytyczne powinny obejmować komplet materiałów i nośników oznakowujących działania firmy. Papeterie, tablice dojazdowe, oznakowanie placówek, pojazdy firmowe, projekty gadżetów i upominków, ubrania pracownicze, materiały biurowe, to tylko niektóre grupy elementów opisane w księdze. W przypadku dużych systemów identyfikacja wizualna podzielona jest na części grupujące poszczególne nośniki pod względem ich funkcji i przeznaczenia. Identyfikacja wizualna zawierać może bardzo szczegółowe informacje. Integralną częścią jest księga znaku, definiująca nazewnictwo firmy oraz budowę zasady stosowania logo firmy.

Identyfikacja wizualna zapisana w formie księgi, może mieć formę multimedialnej instrukcji z zapisem standardów i wzorców, opisem technologii oraz procedur produkcji. Dokumentacja taka skupia w jednym miejscu wszelkie informacje o logo i zasadach jego zastosowania do oznakowania firmy. Efektem konsekwentnego stosowania księgi systemu identyfikacji wizualnej jest jakość materiałów prezentujących firmę, niższe koszty ich produkcji, spójny wizerunek firmy a co za tym idzie rosnąca świadomość marki i jakość wizerunku firmy.

Identyfikacja wizualna – wnioski i zalecenia.

Identyfikacja wizualna firmy powinna być dostosowana do strategii biznesowej przedsiębiorstwa. Firma, jeżeli aspiruje do zajęcia silnej pozycji na rynku, potrzebuje wysokiej świadomości i wyróżniającego od konkurentów wizerunku. Wysoka świadomość marki to więcej klientów, dobra reputacja to dobre ceny, przewaga wizerunkowa to wzrost sprzedaży. Słaby, mało charakterystyczny wizerunek, nie wspiera działań rynkowych firmy, a często może hamować ich rozwój. Identyfikacja wizualna, jako element kształtowania wizerunku, jest pierwszym, podstawowym i niezbędnym elementem budowania wizerunku. Identyfikacja wizualna nie jest więc li tylko graficznym oznakowaniem firmy.

Rebranding

Jak się wyróżnić, jak zmienić wizerunek, jak przeprowadzić rebranding marki? Projektowanie wyróżnienia firmy na rynku. Kreowanie wizerunku kształtującego pozycję lidera na rynku.

Rebranding marki. Jaki nowy wizerunek?

Wizerunek firmy, czyli nasze o niej wyobrażenie, dzięki masowym środkom przekazu nabrał w obecnym świecie szczególnego znaczenia. Każde przedsiębiorstwo, jeżeli aspiruje do zajęcia silnej pozycji na rynku potrzebuje indywidualnego, wyróżniającego od konkurentów wizerunku. Wizerunek marki można zdefiniować jako postępowe i aktywne zarządzanie wszystkimi aktywami firmy, tworzenie informacji, czym jest, jak się zmienia i dokąd zmierza, oraz co wyróżnia ją od innych marek o podobnym profilu działalności. Jeżeli wizerunek odbiega od naszych oczekiwań, potrzebny jest rebranding marki.

Pozytywny wizerunek firmy wpływa bezpośrednio na efektywność biznesu. Wysoka świadomość marki to więcej klientów, dobra reputacja to dobre ceny, przewaga wizerunkowa to wzrost sprzedaży. Słaby, mało charakterystyczny wizerunek nie wspiera działań rynkowych firmy, a często może hamować ich rozwój. Wizerunek marki może także być zbyt wąski lub zbyt specjalistyczny, co ogranicza firmę we wprowadzeniu na rynek innowacji, nowych ofert czy wejściu na nowe rynki. To wszystko powody aby przeprowadzić rebranding marki.

Co daje firmie rebranding marki?

W nadmiarze docierających do nas komunikatów jakość przekazywanych informacji generowanych przez firmę może zaważyć o sukcesie lub porażce niejednego przedsięwzięcia. Otoczenie, czyli odbiorcy komunikatów firmy, coraz bardziej krytycznie i świadomie odbierają informacje, jakie chcą im przekazać marki. Wybór towaru czy usługi nie zawsze oparty jest o pragmatyczne oceny klienta. Liczy się wizerunek. Liczy się zaufanie, reputacja i oferowane gwarancje. Rebranding marki, to strategia odzyskania utraconej pozycji wizerunkowej. Rebranding marki to także powiększenie lub utrzymanie przewagi wizerunkowej nad konkurentami.

Słabe marki, bez wyrazu i indywidualnego wizerunku, giną w masie komunikatów jakimi bombarduje nas marketing. Bez unikalnego wizerunku marka ma nikłą szansę na zbudowanie wysokiej świadomości i akceptacji przez coraz bardziej wymagających klientów. W powszechnej świadomości klientów uznana marka prawie zawsze oferuje, można wręcz powiedzieć gwarantuje, dobry produkt lub wysokiej jakości usługę. Takie cele można sobie postawić, gdy planuje się rebranding marki.

Kiedy potrzebny jest rebranding marki?

W pogoni za bieżącą sprzedażą, można nie zauważyć zmian w otoczeniu konkurencyjnym. Zmian nie tylko konkurentów, ale i zmian wizerunku naszej marki. Rynek się zmienia, zmieniają się konkurenci, zmieniają potrzeby i oczekiwania klientów. W tym kontekście, wizerunek marki stale jest modyfikowany przez otoczenie zewnętrzne. Następuje niekontrolowany rebranding marki. Wynika on ze zmiany kontekstów, zmian otoczenia i relacji z rynkiem wewnętrznym. Dodatkowo wszelkie inicjatywy firmy, nowe oferty, sukcesy lub niepowodzenia zmieniają jej pozycję wizerunkową. Co pewien czas warto przeprowadzić audyt wizerunku swojej marki i wizerunku konkurentów. Taka wiedza pozwala na świadome modyfikowanie wizerunku. Rebranding marki może wtedy mieć formę korekty i obejmować tylko wybrane składowe wizerunku.

Samo posiadanie nazwy i logo, czyli elementów odróżnienia od konkurentów, nie pozwala na pełn kontrolę i zarządzanie wizerunkiem. Marka musi wyróżniać się pozytywnie od konkurentów i być tak dobrana do specyfiki przedsiębiorstwa, aby była zgodna z jego wizją i strategią działania, zrozumiała i atrakcyjna dla otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Budowanie wizerunku, branding lub w skrajnych przypadkach rebranding marki, nie polega na używaniu istniejących na rynku konwencji i standardów. To poszukiwanie własnego „ja”. Dopiero wtedy wizerunek marki wyróżnia nasze działania. Rebranding marki ma za zadanie podnieść jej percepcję na wyższy poziom. Celem zmian jest wyróżnienie się a nie upodabnia do otoczenia, nie dorównywanie konkurentom a ich wyprzedzanie. Celem jest zdobycie TRWAŁEJ przewagi.

Wizerunek a rebranding marki.

Jeżeli znamy swój obecny wizerunek i jesteśmy świadomi wizerunku konkurentów możemy opracować idealny wizerunek, spójny z naszą strategia biznesową i rynkową. Zapis idealnego wizerunku firmy może nam pokazać, co w obecnym wizerunku jest niedobre, czego brakuje a co należy bardziej wyeksponować. Rodzi się wtedy strategia zmiany wizerunku – kontrolowany rebranding marki. Taka strategia, jako integralna cześć strategii rynkowej, powinna zostać uwzględniona w działaniach marketingowych. Rebranding marki nie dotyczy logo czy nazwy. Obejmuje zmianę myślenia o marce, wprowadzenie nowych wartości, poszukiwanie elementów zapewniających przewagę. Konsekwencje zmian wizerunku są bowiem długotrwałe i mogą wspierać wszystkie inicjatywy firmy. Rebranding marki staje jest motorem wykorzystującym siłę konceptu biznesowego i generuje wewnętrzną synergię między wizerunkiem firmy a strategią firmy. Bez odpowiedniego image trudno mówić o skutecznym marketingu. Słaby i nieefektywny marketing nie wspiera dostatecznie realizacji strategii biznesowej, co skutkuje kłopotami w osiąganiu celów rynkowych. Budowanie marki jest procesem ciągłym. W takim rozumieniu wizerunek jest inwestycją, bo pojawia się bezpośrednia zależność między alokowaniem środków na wizerunek a efektami biznesowymi firmy. Rebranding marki jest więc elementem strategii rozwoju.

Rebranding marki jako strategia marketingowa.

Jeżeli wizerunek marki jest za słaby, ograniczający jej inicjatywy rynkowe konieczne jest jego zmodyfikowanie. Rebranding marki wiąże się z jej repozycjonowaniem, pokazaniem jej w nowym świetle oraz wyeksponowaniem tego co najbardziej wartościowe. Rebranding marki to sztuka wyeksponowania wyróżniających cech oraz koncentracja tylko na tych wartościach, które w znaczący i szybki sposób wspierają działania rynkowe firmy. Rebranding marki pojawia się prawie zawsze w sytuacji akwizycji, rozszerzaniu działalności firmy na nowe rynki, wprowadzaniu nowych ofert. Rebranding marki to okazja, do usunięcia z komunikacji i prezentacji firmy elementów zbędnych, odświeżenia wizerunku i nadania mu nowego wymiaru. Firmy nie zmieniają swojego logo i nazwy z powodów estetycznych. Robią to aby skuteczniej konkurować, efektywniej pozyskiwać klientów i budować trwałą przewagę konkurencyjną. Rebranding marki powinien mieć na celu przejęcie inicjatywy rynkowej a nie tylko poprawianie image.

Księga Identyfikacji. Księga logo.

Księga Identyfikacji Wizualnej Firmy prezentuje klientom i całemu otoczeniu jak firma wygląda, czym się zajmuje i co wyjątkowego oferuje klientom. Celem opracowania księgi jest budowanie narzędzia do kontroli i zarządzania wizerunkiem firmy. Efektem wdrożenia księgi jest wysoka świadomość marki i znajomość jej oferty.

Corporate Identity zapisana jako Księga Identyfikacji Wizualnej firmy.

Budowanie świadomości marki odbywa za pomocą różnych form komunikacji: stosowanie przez firmę nazwy, logo, opakowaniami produktów, materiałami informacyjnymi o firmie i o produktach, czy stroną www. Łatwo zauważamy, że są firmy, które bardzo wyraźnie odróżniają się od konkurentów. Otoczenie jest lepiej nastawione do firm o dobrym wizerunku. Aby taki efekt uzyskać konieczne jest zaprojektowanie unikalnego systemu identyfikacji firmy. Dodatkowa korzyścią z zaprojektowania systemu identyfikacji wizualnej jest wzmacnianie świadomości marki firmy. Bez wysokiej świadomości firma nie jest brana pod uwagę przy wyborze dostawcy oferty. Rozpoznawalność marki i znajomość jej oferty, osiągnąć można poprzez spójność wszystkich elementów oznakowania, zapisanych i kontrolowanych normami jednego dokumentu. Księga identyfikacji wizualnej pełni taką funkcję.

Wizerunek firmy kształtowany jest przez identyfikację werbalną (nazwa, slogan firmowy, hasła), identyfikację wizualną (corporate identity) oraz komunikację firmy. Wszystkie te trzy rodzaje elementów kształtujących wizerunek muszą być ze sobą we wzajemnej relacji i interakcji. Kluczowe znaczenie dla kształtowania wizerunku firmy mają dwa pierwsze, dlatego że z założenia ich trwałość określona jest na co najmniej kilka lat. Dokumentem zawierającym całą wiedze o wzorach logo i wizerunku marki jest Księga Identyfikacji Wizualnej Firmy.

Wizerunek firmy a księga identyfikacji wizualnej.

Każda z firm ma swój indywidualny, odróżniający od konkurentów wizerunek. Celem zarządzających marką jest, aby ten wizerunek był lepszy od konkurentów. Tożsamość marki rozumiana jako wizerunek, odróżnienie firmy od konkurencji oraz prezentacja jej indywidualnego stylu i charakteru. Łatwo zauważamy, że są marki, które bardzo wyraźnie odróżniają się od konkurentów. Otoczenie jest lepiej nastawione do firm o dobrym wizerunku. Aby taki efekt uzyskać konieczne jest zaprojektowanie wyróżniającego Brand Identity. Potem taki wizerunek należy zapisać jako księga identyfikacji wizualnej. Księga identyfikacji wizualnej stanowi zbiór wszelkich zasad, reguł, norm i standardów.

Księga Identyfikacji Wizualnej Firmy jako dokumentacja marki

Księga Identyfikacji Wizualnej Firmy obejmuje projekty logo firmowego w formie znaków graficznych oraz jego zastosowanie do oznakowania elementów działania firmy. Bardzo ważnym elementem identyfikującym firmę jest kolorystyka. Użycie tych elementów do oznakowania możliwe jest przy zaprojektowaniu kompletnego katalogu wzorów i standardów identyfikacji wizualnej. Znajdować tam się mogą projekty papeterii firmowej, oznakowania budynków firmowych i jednostek handlowych, oznakowanie lub kompletne projekty ubiorów pracowników. Bardzo ważnym dla identyfikacji firmy, a także wspierającym działalności rynkową, jest oznakowanie produktów i usług. Księga Identyfikacji Wizualnej może zawierać materiały z tej tematyki. Bardzo często do tych celów opracowany jest specjalny Brand Book – podręcznik do zarządzania marką produktów lub usług.

Księga Identyfikacji Wizualnej Firmy jest wewnętrznym dokumentem katalogującym projekty oznakowania wszystkich nośników identyfikacji, opakowań produktów, materiałów reklamowych. Rozbudowane księgi zawierają ponadto katalogi zdjęć, opisy technologii produkcji nośników identyfikacji, formularze zamówień, procedury realizacji prac. Zapisane jako księga identyfikacji wizualnej wytyczne powinny obejmować komplet materiałów i nośników oznakowujących działania firmy. Papeterie, tablice firmowe, formularze, pieczątki, oznakowanie placówek, pojazdy firmowe, projekty gadżetów i upominków, ubrania pracownicze, materiały biurowe, to tylko niektóre grupy elementów opisane jako Księga Identyfikacji Wizualnej Firmy. W przypadku dużych systemów identyfikacji, pracowanie podzielone jest na rozdziały grupujące poszczególne nośniki pod względem ich funkcji i przeznaczenia.

Księga Identyfikacji Wizualnej Firmy a wizerunek i filozofia marki

Księga Identyfikacji Wizualnej Firmy ma formę multimedialnej instrukcji z zapisem standardów i wzorców, opisem technologii oraz procedur produkcji. Dokumentacja taka skupia w jednym miejscu wszelkie informacje o logo i zasadach jego zastosowania do oznakowania firmy. Gdy Księga Identyfikacji Wizualnej Firmy jest konsekwentnie stosowana, wzrasta jakość materiałów prezentujących firmę, obniżeniu ulegają koszty ich produkcji, rośnie siła wizerunku firmy. Gdy księga jest zapisana w internecie w wersji elektronicznej, jest zawsze aktualna. Wszelkie zmiany są dokonywane automatycznie, wszelkie uzupełnienia są od razu dostępne. Występuje wtedy tylko jedno miejsce, a więc unikamy wielu wariantów, nieaktualnych rozwiązań.

Księga identyfikacji wizualnej – aspekt edukacyjny

Księga Identyfikacji Wizualnej Firmy ma formę kompletnej instrukcji z zapisem standardów i wzorców, opisem technologii oraz procedur produkcji. Dokumentacja skupia w jednym miejscu wszelkie informacje, zarówno te graficzne jak i edukacyjne. Badania i obserwacje potwierdzają , że przy braku takich opracowań istnieje rozbieżność wśród pracowników w zakresie znajomości wartości jakie niesie za sobą marka. Skutkuje to tym, że pracownicy w komunikacji z klientem nie wykorzystają siły i potencjału wizerunku. Gdy to robią bez instrukcji i przeszkolenia, dzieje się to w sposób niejednolity i przypadkowy. Co ciekawe, luka ta jest najbardziej widoczna na linii bezpośredniego kontaktu z klientem. Gdy pracownicy nie potrafią komunikować wartości i wyróżników marki, które zawiera księga identyfikacji wizualnej firmy, koncentrują się na cenowych aspektach oferty. Brak wiedzy, brak prostej dokumentacji opisującej markę, zatraca istotną przewagą konkurencyjną w procesie sprzedaży.

Pracownicy w kontekście propagowania wiedzy i wyróżników marki są pierwszymi i najważniejszymi „nośnikami” marki. Aby tak było, muszą posiadać podstawową wiedzę dotyczącą firmy i jej marki. Księga Identyfikacji Wizualnej może pracowników firmy edukować w tym zakresie. Każdy w firmie powinien znać tożsamość marki. Podstawowe informacje o marce trzeba przypominać w codziennej pracy. W ten sposób pracownik może poczuć się odpowiedzialny za markę firmy. Księga identyfikacji wizualnej może taką funkcje pełnić.