Strategie zarządzania portfolio ofert

Porządkowanie portfolio ofert

Ta strategia rozwoju dotyczy przede wszystkim firm, które mają rozbudowane, złożone portfolio ofert, składające się z dużej ilości marek oraz produktów, różnorodne oferty, uzupełniające się wzajemnie bądź nie. Koncept porządkowania portfolio polega na usprawnianiu obecnego, istniejącego już portfela produktów firmy. Plany marketingowe mają zwiększać efektywność portfolio ofert poprzez zbudowanie w nim synergii. W tej strategii opracowywane są strategie zarządzania portfelem marek, wraz z algorytmami postępowania w przypadku wprowadzania zmian do oferty. Zadaniem projektów jest odszukanie i zoptymalizowanie synergii sprzedażowe.

Restrukturyzacja portfolio ofert

Ta strategia rynkowego rozwoju Dotyczy przede wszystkim firm po fuzjach, przejęciach, akwizycjach lub firm które dopiero je planują oraz dla planujących zmiany w ofercie. Fuzje i akwizycje wymuszają zmiany w portfolio ofert, gdyż najczęściej wiążą się z przejęciem marki lub całego ich portfela. Oferty firm, biorących udział w procesie fuzji, mogą się częściowo lub całkowicie zarówno uzupełniać jak i pokrywać. Potrzebny jest nowy plan marketingowy. Wspólny i integrujący oba port folia. Dlatego tak ważna jest odpowiednia restrukturyzacja istniejącego portfela, która umożliwi efektywne wykorzystanie potencjału nowego portfolio. Właściwe decyzje dotyczące nowych marek oraz odpowiednie zaplanowanie zmian w istniejącym portfolio ofert ma pozytywny wpływ na wyniki firmy. Warto przygotować strategię portfolio ofert jeszcze przed transformacją,gdyż wtedy już w czasie jej trwania możliwe jest przekazanie prostych, kompletnych i spójnych informacji o nowo powstałym portfelu marek. Projektowanie obejmuje nowy plan marketingowy.

Tworzenie nowego portfolio ofert

Dotyczy przede wszystkim strategii firm budujących zupełnie nową ofertę, wprowadzających całkiem nowe grupy produktów czy rozpoczynających nowe biznesy. Jest to podstawowa strategia firm, które zdecydowały się na wielokanałowe, wielorybowi i szerokie w ofercie działania. Jest to strategia rozwoju firmy poprzez ekspansję na nowe rynki i nowe oferty.

Strategie zarządzania portfolio ofert

Przykład portfolio ofert

Przykład portfolio ofert

 


WordPress SEO var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-15414957-2']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();